Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/485

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


473 Som en rig Mand og driſtig Forretningsherre øvede ogſaa Hoſ- agent Herman Didrik Ianſen adſkillig Indflydelſe inden ſin Kommune Forøvrigt kunne endnu nævnes Agent Sødring, Krigs- kommisſær Auguſt Mohr, Lorentz Holtermann, Peter Lexau, Konſnl Grieg, Frederik Meyer, Jens Rolſſen, Biſkop Bruns Svigerſøn, hvilket alene var nok til at give ham en vis Anſeelſe i Bergen, m. fl. Medens man i Bergen aſventede Begivenhedernes Udvikling i de øſtlige Landſkaber, glemte man ikke heller de ſædvanlige Feſtlig- heder. Saaledes ſoranledigede Modtagelſen af Budſkabet om, at Prins Kriſtian Frederik havde proklameret Norges Selvſtændighed og overtaget dets Regjering, indtil Folket ſelv havde beſtemt ſin Fremtid, en almindelig Iubel, der igjen gav ſig Luft i en Feſt. Der blev ved denne Lejlighed bl. a. opført Jſſlands „Manden aſ Ord“, hvortil Biſkop Brun havde ſkrevet en Epilog, der med Hen- tydning til Stykkers Titel indeholdt en Skildring aſ Situationen og udtalte Bergenſernes Tillid til den Mand, der nu havde grebet Statsſkibets Ror. Denne blev ſremſagt af Krigskommisſær Mohr. Bageſter holdtes et ſtort Feſtmaaltid, hvorved ſædrelandſke Sange bleve aſſungne under ſtor Begejſtring. Midt under Feſten ankom Geueralkrigskommisſær Niels Andreas Vibe, der var udſendt aſ Regenten for at underſøge Stemningen i det veſtenſjeldſke og nu fik en ypperlig Anledning til at ſe den Begejſtring, hvormed Ber- genſerne omſattede Selvſtændighedstanken og Regentens Perſonlig- hed. For Vibe ſelv var ellers denne Rejſe meget ſørgelig, idet han derunder ſkal have paadraget ſig den Sygdom, ſom et halvt Aar efter lagde ham i Graven. Valget af Deputerede til Rigsſorſamlingen paa Ejdsvold ſore- gik i Bergen under ſtor Deltagelſe fra Befolkningens Side, og paa en Maade, der viſte, at man vel var ſig bevidſt denne Handlings ſtore Betydning Det ſiger ſig ſelv, at man derved fremfor alt lagde Vægten paa, at Fædrelandets Selvſtændighed maatte opret- holdes til det yderſte. Til at repræſentere Bergen valgtes (14 Marts) Chriſtie, Motzſeldt, Rolſſen og Meltzer; men da der omtrent ſamtidig ſkulde ſamles en Komite i Kriſtiania for at overveje om Ordningen af Landets P„engevæſen, blev Meltzer indvalgt i denne ſom Re- præſentant for Bergen, medens Rein i hans Sted rykkede op ſom Repræſentant ved Forſamlingen paa Ejdsvold. Imidlertid kom dog Meltzer ſenere virkelig til at møde i denne Forſamling, da nemlig Motzſeldt ogſaa var valgt ſom Repræſentant for Artillerikorpſet, og