Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/480

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


468 v endte iPriſonen. Kaperiet plejer ſjelden at vaere berigende i Længden Det gjorde imidlertig Bergens Borgere paa en Maade interesſerede i Krigen I 1813 vare følgende Kapere hjemme- hørende i Bergen: „Nyholm,“ „Brød eller Død,“ „Bilidt,“ „Pal- las,“ „Udhaleren,“ „Nordmanden,“ „Peter Flyver,“ „Udhaleren“ (No. 2), „Vale,“ „Tordenſkjold“ og „Den flyvende Fiſk“ 1). Bergens ledende Mand var i disſe Aar uden Modſigelſe Biſkop Brun. Han var den, ſom gjennem ſine kraſtige, ofte vel bombaſtiſke Taler opmuntrede Folket og forhindrede det fra at ſorſage, ſelv naar Nøden var paa det værſte Paa ham fæſtede alle ſit Blik, og efter ham rettede man ſig overalt. Biſkop Bruns Indflydelſe var alt beherſkende og kunde imere end en Henſeende ſammenlignes med en Patriarks eller en Konges Derfor var ogſaa hans Mening den, ſom i politiſk Henſeende var paa det nærmeſte ene beftemmende for det hele Bergen. Kun i et Punkt formaaede eller forſøgte han ikke at paavirke ſine Byesdørn, og det var, da der var aahnet en Rationalſubſkription for det norſke Univerſitet Thi derved ydede Bergen kun et aldeles ſorſvindende Bidrag i Sammenligning med de øvrige Byer. Man har ſom Forklaringsgrund til, at Bergens Borgere ikke ved denne Lejlighed følte ſig kaldede til at gjøre ſtørre Opofrelſer, anført, at de vare altfor optagne med at afhjcelpe de Krav, ſom ſtilledes til dem fra den ſnevrere Kreds, og den Grund kan jo ogſaa for en Del være beføjet, ſkjønt den ikke aldeles for- klarer, hvorfor ikke det Opraab, ſom da var ſtillet til Folket, fandt ſtørre Gjenklang i Norges folkerigeſte By. Biſkop Brun var navnlig det ſelvſkrevne Midtpunkt ved alle Tidens feſtlige Sammenkomſter, hvor hans fremragende Egenſkaber ſom gejſtlig og patriotiſk Taler rigtig fandt Anledning til at glimre. Ved ſaadanne Lejligheder var ogſaa Lyder Sagen hyppig den, der leverede Feſtſangene. Han har ſaaledes i denne Tid ſkrevet Krigs- ſange, der bleve uddelte til de l-ergenhuſiſke Soldater, naar de

x

2) Her og i det følgende ere enkelte Oplysninger hentede fra Bergen og Bergenſerne i 1813–-1814, en for nogle Aar ſiden (uden An- givelſe af Aarstal og iForening med en Afhandling af Taine) ud- kommen liden Bog, der hovedſagelig ſynes at være bygget paa F. Melhers Daghogsoptegnelſer. J denne Bog nævnes en anden Kapet, „Einar Thamheſkjcelver“ paa 14 Kanoner, der hørte hjemme i Farſund. Til Kaperen „Odin“, der udruſtedes i et af disſe Aar og førte 10 Ka- noner, hørte man aldrig noget efter dens Afrejſe. Skizzer af hergenſke Forhold, 2det Hefte, S. 103.