Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/479

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


467 af ſine Baade. Der var kun ubetydelig Vind, og da Kanonbaadene ſtrax aabnede Ilden i det trange Farvand, var Fregattens Stilling meget betæukelig. Dens Chef faldt ved det førſte Skud, og den næſtkommanderende Qfſicer maatte derefter i hans Sted overtage Befaliugen over Skibet. Dette fik under den paafølgende Kanonade en betydelig Skade og vilde maaſke, hvis denne var bleven ſortſat, være bleven tvunget til at ſtryge for den underlegne norſke Styrke. Men efterat Kampen havde varet paa det nærmeſte i en Time, fik Fregatten Vind og kom derved ud af ſin farlige Stilling. Kl. 4 om Efter-middagen naaede den Fejø og ſtod derfra tilſøs, efter at have landfat de ſire Mand fra Patrouillebaaden og en Del Ar- bejdere, ſom vare tagne ved Alvøens Papirmølle1). Hvor tryllende end Krigsforholdene i mange Henſeender kunde føles, gave de dog ogſaa iBergen, ligeſom i det øvrige Norge Anledning til en Del Fortjeneſte, navnlig gjennem det da i ſtor Udſtrækning drevne Kapervæſen, der i Bergen, ſom i flere andre af Landets føfartsdrivende Byer maatte erſtatte de ſædvanlige Ind- tægter, der nu paa Grund af Krigen havde ophørt at flyde. Kapertet var en uſikker Bedrift, men gav dog ofte i disſe Aar en ret god Vinding for dem, ſom deri vare interesſerede De mindre heldige Birkninger, ſom denne Virkſomhed plejer at medſøre, ere dog neppe heller udeblevne i Bergen. Naar en ſtørre Priſe var tagen og dens Ladning omſat i Penge, have formodentlig kun i de ſjeldneſte Tilfælde de kjække Kapergaſter beholdt ſin Vinding, og ſnart ſejlede de vel atter tomhændede ud paa nye Togter, ſom kun altfor ofte -

s - ’) Danmarks Krigs- og politiſke Hiſtorie 1807–1809 af J. v. Ræder, 1I, 347 flg. Denne Kamp er for øvrigt meget bekjendt og er bl. a. gjort til Gjenſtand for digteriſk Behandling i en af Melhers bergenſke Noveller.– Roſlatillen blev i de følgende Aar meget forøget og beſtod mod Krigens Slutning af 6 Kanonſtonnerter („Odin“, „Nornen“, „Valkyrien“, „Hother““, „Thor“ og „Balder“, hver paa 6 Kanoner) og 9 Kanonjoller („Den gode Henſigt“, „Den 16de Maj““, .,Nordnes Kom pagni“, „Cort Adeler“, „No. 1“, „No. 2“, „No.3““, „No.4“ og „No.5“, hver paa to Kanoner). Næſten alle disſe vare byggedeiBergen Hvert Fartøj havde en Maanedsløjnant til Cheſ, medens den øverſtkomman- derende altid ſkulde være en Qſſieer af Søetaten. Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe, 491 flg. Stationen var allerede den Gang paa-Holmen, der fremdeles er„Marineetablisſement“.–J Auguſt 1809 havde Bergen Beſøg af en franſk Orlogsbrig, bo Senjen og i1813 (27 Juni-2 Juli) af en amerikanſt Fregat, ’1’l13I2resident,“Kommodore Rodger, der førte 54 Kanoner. go-