Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/478

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


466 midler til Landet, kunde blive forſikrede, og derigjennem lykkedes det virkelig ogſaa at holde Liv i den for det veſtenfjeldſke Norges Korn- forſyning aldeles nødvendige Handel paa Danmark. Alene i Oktober 1808 afgik der ſaaledes til Danmark fra Bergens Toldſted nitten Skibe, der for en Del ogſaa vare hjemmmehørende i denne By, og ſom tilſammen vare forſikrede for noget over 12,000Rdl. Man forſøgte ligeledes undertiden at opnaa den ſamme Asſurance for andre Fartøjer Ogſaa Handelen paa Archangelſk blev under disſe Forhold opmuntret fra Regjeringens Side og ſynes at være dreven fra Bergen i en ikke ganſke ringe Udſtrælning, bl. a. af Kjøbmand Ludvig Wieſe, ſom i den Anledning havde ſat ſig iumiddelbar Forbindelſe med Regjeringskommisſionen iKriſtiania. Fremdeles var der udſat Præmier for Hjembringelſen af Saltladninger; men ſandſynligvis har der dog ikke været mange, ſom vilde indlade ſig paa et ſaadant Foretagende og derpaa vove baade Skib og en koſtbar Ladn-ing. I den førſte Halvdel af 1808 var Bergen for førſte Gang ud- ſat“ for en ſiendtlig Krydſers Nærmelſe, idet den engelſke Fregat „’I’I1e ’l’artar“, paa 48 Kanoner, under Kaptejn Bettisworth om Aftenen 15 Maj kom ind til Bjørøen under hollandſk Flag. Herfra udſendte den ſine Chaluper for, at disſe kunde løbe ind paa Vaagen og ſætte ſig i Beſiddelſe af en der liggende Oſtindiefarer og nogle andre Koffardiſkibe, der ikke vare bragte ind i Lungegaardsvandet. De ſandt imidlertid Havnen ſpærret ved en Iernkjæde, og da de tillige ſtødte paa den fra Bergenhus udſendte Vagtbaad, hvis Mandſkab det ikke lykkedes dem at overmande, forinden der var faldt Skud og derved gjort Allarm. Der var fire Soldater ombord paa denne, der alle bleve tagne; de tre af dem vare da haardt ſaarede. Da ſaaledes Byen var bleven bragt i Bevægelſe og alle Anſtalter øjeblikkelig bleve trufne til at møde ethvert Overſald, var det forbi med enhver Tanke for Englænderne om at kunne udføre ſin Plan, og de maatte i det Sted ſelv ſe til at komme bort. Den i Bergen værende Afdeling af Kanonbaadsflotillen, der beſtod af en’Chalupe og fire Ioller, – ſtod ogſaa nu tilſøs for at opſøge Fienden. Dens Chef var Søløjtnant Bjelke. Klokken var da bleven halvtre om Morgenen. Udenfor Kvarven opdagede man en engelſk Barkasſe, ſom af alle Kræfter ſøgte at komme ud gjennem Hjelte- fjorden, og ſom nu blev hilſet fra Kanonbaadene med nogle Stud. Disſe havde dog ikke Tid til at give ſig nærmere af med den, da de haſtede med at træſſe Fregatten, ſom de ogſaa mødte mellem Bjørøen og Bratholmen, hvor den kom for fulde Sejl og bugſeret