Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


36 Folk, hvori han gjorde dem opmærkſom paa, at der endnu var Anledning til at ſejle Bergen forbi, om de ſaa maatte ønſke, idet de fremdeles vare ubemærkede. Men da alle hertil ſvarede, at de mt helſt vilde vove Angrebet, ſagde ogſaa han, at han heller ikke vilde fraraade dette, da Omſtcendighederne netop vare gunſtige for en heldig Udførelſe. –Derhos traf han de nærmere Beſtemmelſer om Maaden, hvorpaa Angrebet ſkulde foregaa. Hans Broder Erik fik Befaling til at ro op under Holmen“) med ti Skuder og der ſtige ilaud, for over Kriſtkirkegaarden at rykke frem til Kongsgaar- den, medens han ſelv vilde ro frem langs Holmens Veſtſide og ind paa Vaagen, hvor nogle af hans Folk ſkulde gaa iland ved Sandbroen, andre ved den ſaakaldte Miklegaard og derfra op til Kirkegaarden ved Mariakirken og atter andre til den længere inde liggende Peters Kirkegaard og derfra op i Byen. Endelig ſkulde Ulf af Lauvnes ro ind i Vaagsbunden med to Skuder og der gaa op med „Mærket for at fare indenfra udover gjennem Byen og paa den Maade møde dem, ſom ad denne Vej vilde ſøge ſin Frelſe i Flugten. Angrebet foregik nøjagtig, ſaaledes ſom det forud var ordnet af Kongen Birkebejnerne roede med fuld Fart ind til Bryggerne, huggede Landtougene over paa de der liggende Langfkibe, der vare uden Mandſkab, og ſtødte dem ud paa Vaagen, hvor de bleve lig- gende og drive, ſprang ſelv iland med Kongens Mærke, raadende Hærſkrig, og ſtævnede op til de Gaarde, i hvilke de efter, hvad de fangne Spejdere havde oplyſt for dem, vidſte, at de ſiendtlige Høvd- inger havde –ſit Kvarter. Mange af disſe bleve dræbte, medens det dog for de fleſte lykkedes at redde ſig ved Flugten ind i Kirker eller ud af Byen. Kong Sverre traf ſaaledes ſelv, da han efter at være ſtegen iland var kommen op til Mariakirken, i denne nogle af ſin Rivals fornemme Tilhængere, hvilke han gav Grld. Han fortſatte derefter ſin Marſch nordover mod Kongsgaarden, medens han tillige ſendte en Del af ſine Folk-ſydover langs Bryg- gerne, hvor de kappede Landtougene paa alle der liggende Kjøb- mandsſkibe og Langſkibe, ſom derved gik los og drev ud paa Vaagen, der paa denne Maade blev aldeles fuld af Skibe Paa ſamme Tid rykkede Ulf af Lauvnes og hans Flok frem fra Vaagsbunden af og nordover uden at ſtøde paa Modſtand.

- “) J Sverres Saga bruges her kun Udtrykket: röo tu1c1jr bor-git,; efter de øvrige Lokaliteter kan imidlertid dette ikke være noget andet end Hol- ’ men, hvilket Navn ogſaa forekommer ſenere tBeretningen om denne Kamp.