Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/47

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


35 . kaſte en Hentydning for at lade dem ſelv gribe denne Tanke, lykke- des derimod hans Henſigt fuldkotnmen, og de fleſte foretrak ube- tinget at rejſe til Bergen og forſøge, hvad de der kunde udrette mod Kong Magnus og hans Folk Da det dermed var afgjort, at man ſkulde forſøge Lykken i Bergen, ſtyrede Sverre ſelv videre uden- ſkjærs, medens nogle af Skuderne fore paa den indre Side af den ſtore Baagsø gjennem Ulveſundet. Her traf de to fra Bergen ud- ſendte Spejderſkibe, hvilke det lykkedes dem at tage, og hvis Be- fætning for ſtørſte Delen blev dræbt. Af dem, ſom ſkaanedes, er- farede Birkebejnerne, at der ogſaa længere ſyd laa Spejderfkuder, og at der paa Haafjeldet paa Sulen var en Varde og ligeledes en anden paa Aſkøen, ſom igjen kunde ſees inde fra Byen De om- bord paa de erobrede Skuder fangne Spejdere oplyſte ligeledes, at hele Kong Magnus’s Krigshær havde ſine Nattekvarterer oppe i Byen, og at hans Skibe laa tjeldede ved Bi-yggerne, hvorhos de nævnte, i hvilken Gaard enhver af hans Høvdinger boede. Med disſe Efterretninger vendte de udſendte Birkebejner tilbage til Kong Sverre, ſom derefter ſejlede videre ſydover. De to fra Fienderne tagne Skaber lod han ſejle i Forvejen med de af Beſætningens Skjolde, der kunde være meſt gjenkjendelige, bundne ved Stavnene. Idet disſe ſejlede ſydover forbi Drevsserne, bleve de ſtrax bemær- kede af Kong Magntts’s derliggende Spejdere, ſom dog troede, at det var deres egne Folk, ſom vare derombord, og derfor ikke anede noget Uraad, førend Birkebejnerne kom farende ind paa dem og ſendte dem en Regn af Pile og Spyd. Beſcetningen ſkyndte ſig da ſtrax op i Land, dog ikke uden at flere af dem bleve dræbte eller ſaarede Birkebejnerne toge Skuderne med alt, hvad der var om- bord og oppebiede ſaaledes ſin Konge Saaſnart han var kommen efter, beſluttede han at gjentage den ſamme Krigsliſt og lod igjen ſine Mænd med de tagne Skibe draget For- vejen med Befaling til at ſætte ſig i Beſiddelſe af Varden paa Haafjeldet. Men denne Gang var Udførelſen af dette Bud nær ſtrandet paa Birkebejnernes overdrevne Hidſighed for at ſaa ſat paa ſit Bytte Idet de roede altfor hurtig vaa, vakte de derved Vagtmanden ved Bardens Opmærkſomhed, ſaa at han anede Uraad og ſtak Ild paa Barden; men inden denne havde faaet Tid til at blusſe op, ſaa at den kunde bemærkes, vare ogſaa Birkebejnerne derovpe, grebe Vagt- tnanden og nedbrøde Varden. De roede derpaa videre ſydover langs med Landet, hvor de kunde være inde i den Skygge, ſom Fjeldene kaſtede udover Søen. Forinden de kom til Holdhellen (ſsndenfor Ejdsvaag), holdt Kongen endnu en kort T:a.le til ſit