Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/460

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


448 at rejſe igjennem.“ Kongen gik iland ude ved Nykirken, hvorfra han i en Karosſe kjørte til ſin Bolig i Landkommisfcer Hjorths Hus ligeoverfor Raadhuſet. Han blev i det hele modtaget med en Pomp og Pragt, ſom ſtak aldeles af mod den Simpelhed, hvormed hans Farfader altid optraadte iBergen, og ſom paa en øjenſynlig Maade vidnede om den Forandring, ſom imidlertid var foregaaet med Konge- dømmets ftatsretslige Stilling og i dets Indehavere Opfatning af denne. Under ſit korte Ophold var Kongen meget omkring og beſaa omtrent alt, hvad der var at ſe. En Dag var der for hans For- nøjelſ e indrettet en Bondebrudefcerd, ſom- „ſig indſtillede med Springen og D„anſen efter Bøndernes Maner“. Han lod ogſaa nogle halv- voksne Vosfegutter „kloede med ſint, hvidt Klæde og andre, ſølv- forgyldte-Bondeornamenter,“ ſom det hed, „i deres egen Habit og Model“.!) Ogſaa de to efterfølgende Konger af det oldenburgſke Dynaſti, Frederik IV i 1704 og Kriſtian VI i 1733, foretoge en lignende Rundrejfe i Norge, ſom Kriſtian V havde gjort, og kom derunder begge to til Bergen. Af disſe boede Frederik IV i Tormøhlens Hus, medens Kriſtian VI tog ind- paa Bergenhus. Han ankom, ledſaget af Dronningen, Soſie Magdalene, 12 Auguſt og forlod igjen Byen den 17de. Denne Gang ſkede Landgangen paa Triangelen, der var rigt ſmykket med Blomſter, og hvorfra en Alle af Laurbær- trcrer førte op til den ſiore,t pragtfuldt udſtyrede Æreport.2) Efter dette Beſøg hengik der hundrede Aar, inden Bergen igjen ſaa et Medlem af den kongelige Familie. Da Frederik V i 1749 kom til Kriſtiania, var det ogſaa hans Plan at foretage en lignende Rund- rejſe; men denne blev –opgiven, uagtet man paa enkelte Steder var kommet ſaavidt i ſine Forberedelſer, at man allerede havde fuldført de Jnſkriptioner, der ſkulde forevige denne Begivenhed, og hvoraf j-: “) Kriſtian V’s norſke Rejſe er beſkreven i en offiriek Beretning, der dog endnu ikke er trykt. Originalen findes i det danſke Gehejmearkiv; Univerſitetets Bibliothek ejer en meget brugbar Afſkrift. Oplysninger om Rejſen findes derhos i Budſtikkenz IV, S. 327 flg. og Norſke Samlinger, l, 35 flg. ’) Over Frederik IV’s norſke Rejſe haves en ganſke kortfattet Journal, der hidtil ikke er trykt. Derimod er den Dagbog, ſom den unge Gylden- , løde førte (paa Franſt), medens han ledſagede Kongen, trykt i Over- ſoettelſe. For Kriſtian VI’s Rejſe er Hovedkilden den Rejſejournal, ſom „ forfattedes af Janus Kjerulf og blev trykt in folio. Denne er imidler- tid meget tør. Sofie Magdalene var den førſte Dronning, ſom efter 1453 beſøgte Bergen (ſmlgn. S. L59 ovenfor). I