Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/458

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


446 Holbergs Ungdom. Som Huſtruer og Mødre ſtode de højt, og den Slcegt, der dannedes under deres ſtille Paavirkning i Hjennnet, havde ogſaa Grund til at være ſtolt af denne. Førſt dette Aar- hundrede har efterhaanden løsnet de Baand, ſom holdt Damerne ſtrengt inden Huſets ſnevre Kreds, og givet dem en noget friere Stilling, ogſaa udenfor denne; men ſelv endnu kan maaſke Bergen fremviſe flere Exempler paa, at Traditionen„ ogſaa i denne Hen- ſeende har bevaret ſin Magt og opretholdt adſkilligt af Familielivets gamle Former inden de Kredſe af Samfundet, der vanſkeligſt paa- virkes af de vexlende Tiders Indflydelſe I det attende Aarhundrede og ligeledes ind i det nittende var der en høj Grad af Regelmcesſighed udbredt over Bergenſernes Liv. Maaltiderne kom til ſine beſtemte Tider med en punktlig Nøjagtig- hed, og mangen en gammeldags Bergenſer holdt derover med en ſaadan Beſtemthed, at han ſatte ſig tilbords paa Slaget tolv, hvad enten Middagsbordet var daekket eller ej. Ingen Adſpredelſer ſkulde heller om Aftenen lokke Familiens yngre Medlemmer bort fra Huſet, med Undtagelſe af de ſelſkabelige Sammenkomſter, der imidlertid udenfor nogle enkelte Kredſe ikke vare hyppige. Hos dem, der ille levede i disfe, altſaa noermeſt de mindre Kjøbmand og Haandverks- klasſen, vare fremdeles langt ned –i Tiden Brylluper, Barn-edaab og Begravelſer de Begivenheden der fremkaldte den ſtørſte Afvex- ling i det daglige Livs Gnsformighed. Selv de, der i ſærlig Grad deltage i det glade Selſkabsliv, vare dog ogſaa bundne til den al- mindelige Regelmcesſighed og vilde eller kunde ikke ſætte ſig udover dennes Tvang. Det-igjennem bevarede ogſaa Livet tiltrods for de foregaaede Forandringer meget af ſit gamle Prceg.