Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


33 ſaaledes, uagtet Sverre var gaaet ſejerrig ud af Kampen, dog for ham og hans Parti været aldeles reſultatløſt, ja, var endog i ſine Følger nærmeſt at betragte ſom et Nederlag, da han bagefter uden Kamp havde maattet rømme Bergen, ſom dog hele den foregaaende Vinter havde været i hans Magt. Kong Magnus var derimod, uagtet Sejren i Slaget var ham fravriſtet, atter kommen i Beſid- delſe af Rigets vigtigſte Handelsſtad, der tillige dannede Midt- punktet i det ham hengivne veſtenſjeldſke Norge Den moralſke Betydning heraf kundemaaſke endog opveje alle Nederlagets Følger Fraregnet to korte Tog til Thrønderlagen, forbleo han nu ogſaa i Bergen den hele Sommer og udoverHøſten, indtil han i Begyndelſen af 1182 gjorde et ſtørre Tog til Thrøndelagen Det ſaa nu ud, ſom om det ſkulde blive ham, der endelig ſkulde gaa af med Sejeren, og idet han idelig foruroligede ſin Modſtander med disſe ſine gjen- tagne Smaaangreb, ſyntes den Tid ſnart at være nær, da Sverre maatte opgive ſit ſidſte Tilholdsſted i Thrøndelagen, den eneſte Landsdel, der paa denne Tid erkjendte ham ſom Konge Imidlertid manglede Magnus en under disſe Omſtændigheder meget væſentlig Egenfkab, nemlig Udholdenhed, ſom„ derimod hans Modſtander be- ſad i en ſaa meget højere Grad Der ſkulde derfor ikke ſaa meget til, forinden Magnus gav tabt, medens Sverre i ſin aldrig ſvigtende Energi maaſke beſad ſin bedſte Støtte. Dette viſte ſig ved et nyt Angreb, ſom Magnus om Sommeren 1182 foretog paa Thrøndelagen, hvor han ſtrax vendte om ved det førſte Uheld, ſom rammede, uagtet han maatte have de bedſte Ud- ſigter til denne Gang at gaa af med Sejren, og han allerede var kommen iBeſiddelſe af ſin Fiendes Skibe, derimellem ogſaa de, ſom denne havde erobret ved Rordnes. Det var dog, efterat han paa Ny var kommen tilbage til Bergen, hans Henſigt atter at forſøge Krigs-lykken, i hvilket Øjemed han ſamlede mange Folk hos ſig. Men da Sverre, ſom for Øjeblikket helſt vilde være i Ro for alle Angreb, havde ladet udſprede det Rygte, at han nu vilde drage til Oplandene og derfra til Sverige, og Magnus troede dette, blev Toget indſtillet og de dertil ſammenkaldte Tropper atter ſendte fra hinanden til ſine Hjemſteder . - Da det led ud paa Vinteren 11„82–1183, begyndte imidlertid Sverre ogſaa paa ſin Side at ruſte ſig til at optræde ſom den an- gribende Part og at gjæſte ſin Fiende iBergen. Han kom dog ikke længere end ned paa Søndmøre, hvor han traf Modvind og derfor vendte om, da han frygtede for at hans Modſtander allerede ſkulde have faaet Underretning om“hans Rejſe og Overfaldet dermed være for- ssgr. Me1ſeu: Oergen. “ 3 “