Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/44

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


32 øjeblikkelig ſkulde vende tilbage til Bergen og paa Ny angribe Sverre, da det ikke var meget rimeligt, at denne og hans Folk nu ſkulde være forberedt paa at møde et fornyet Angreb. Da derhos Bi- ſkopen ogſaa ſkaffede ham Folk fra de omliggende Diſtrikter og ſelv til- bød at følge ham paa Toget med ſine Huskarle, gik Kong Magnus gjerne ind paa hans Forſlag og ſtyrede efter kun et Par Dages Ophold iStavanger atter tilbage mod Bergen. Undervejs traf han imidlertid paa en af Sverre udſendt Skude, ſom det tiltrods for alle Anſtrengelſer, og uagtet den ivrige Biſkop ſelv ledede Fotføl- gelſen, lykkedes at ſlippe væk og bringe Budſkab til Bergen om, hvad der var at vente. Der var ſaaledes ikke mere Tale om nogen Overrumpling; men derimod lykkedes for Ovrigt Biſkop Eriks Plan i Et og Alt. Efterretningen om, at de nylig ſlagne Fiender atter nærmede ſig, vakte megen –Beſtyrtelſe mellem Birkebejnerne, ſom netop havde leveret en voldſom Kamp og nu atter ſaa ſig udſatte for en ny ſaadan. Deres Stilling var heller ikke den gunſtigſte, idet de i Slaget under Nordnes havde’ været ſine Fiender aldeles underlegne i Antal og i Virkeligheden kun havde ſejret ved et Til- fælde, ligeſom de vidſte, at Stemningen mellem Byens Indbyggere langtfra var dem gunſtig. Det blev derfor beſluttet, at man denne Gang ikke ſkulde optage Kampen med Fienden, men hellere ſøge nordover til de Dele af Landet, hvor Sverres Parti havde ſme ſleſte Tilhængere De ſik dog Tid til at medtage de i Slaget tagne ſiendtlige Langſkibe, uagtet der var Mangel paa Folk til at beſætte dem. Der arbejdedes den hele Nat paa at faa Flaaden iſtand, og om Morgenen den følgende Dag ſejlede Sverre med de fleſte Skibe nordover. Det ſidſte af hans Skibe, der kom afſted, var „Høvdebusſen,“ der havde lidt meget i Kampen og ikke blev fær- digt før ved Nonstid. I det Samme, Folkene derombord havde hejſet Sejlet, ſaa de Fiendens Skibe komme ſejlende frem om Hvarven; de ſkyndte ſig da at komme af Vejen, men bleve ſtrax eſterſatte af de ſiendtlige Skibe. Det lykkedes imidlertid „Høvde- busſen“ at klare ſig, og Forfølgerne vendte om, da de vare komne til Fnrufund. Birkebejnerne fortſatte ſin Færd, indtil de kom til Nidaros, hvor Sverre forblev den øvrige Del af Sommeren. De befandt ſig her i et venligſindet Diſtrikt, medens de ſøndenfor Stat aldrig kunde gjøre Regning paa Underſtøttelſe fra Befolkningens Side, ſom i det –Sted, ſaalænge Kong Magnus levede, altid ſkaffede denne Underretning om deres Færd, naar de vare paa disſe Kanter Slaget under Nordnes, ſom regnedes for et af de voldſomſte, der indtil den Tid nogenſinde havde været leveret i Norge, havde -