Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/446

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


434 Befordringsmidler, Paryker, Fontanger og Tjeneſte- folk, der i ſin Art er den mærkeligſte Skat, ſom nogenſinde har været paabuden iNorge, og ſom illuſtrerer den Skildring, ſom Holberg giver af de Forandringer, der vare foregaaede i Klæde- dragten. De fleſte af Angivelſerne ere yderſt fornøjelige, og et lidet Udvalg af dem har ogſaa ſin Interesſe- (1),tzDaniel Munck bruger I)ä1’11(IUC af høyfornødenhed, fordj hand har indted Haar paa Hovedet En Tieniſie Pige nyder hver halfve aar i løn L Rdr.“ (2) „Jeg undertegnte hafver tvende Svenne, Som ieg hverken gifver Aarlig løn eller uge løn, mens naar vaar Herre gifver Arbed, da gifver ieg dem for hver en doſin i Arbeids løhn I ß, 2 ß, 3 ſz lige Som Arbeidet er til, for nu gudbedre i disſe beſværlige tider falder det nu om Stunder alt for ſlet, fordi der falder Samme tider lit at giøre og Samme tider Slet intet fordi vaaris handverck ligger Slet øde, i disſe be- ſværlig Tider. ’ Een af mine Svenne bruger en gammel Paruck for Sine oven Svaghed Skyld, hvor ud ofver at hand vil Sandeligen beſtaa. Saa hafver ieg een tiennifte pige Som tienner N aaret for 1 Rdl.“ (Nieolaj Eggers.) (3) „Jeg underteignede angifver hermed, at Jeg for min Sundhed at eoa8e1–vore bær een peru(Ive, og at min Kone ikke bær Foutauge eller franſke Setter, men den ordinaire tarfoelige og ſømmelige hofved Prydelſe, ſom af Smucke Borgerfolk er Bruge- lig: Børn har Jeg icke uden i Moders liif, ey heller nogen liige ved børn agted. – – – Ofver dette har Jeg taget till mig eet fattig Piigebarn 10 a 11 aar gammel, ſom Jeg for Guds Skyld forſørger med Koſten, ſaa længe Vilkoren det tillader, dog er hun hverken i bar-us ſted, ey heller kan hun fortiene ſiin koſt, langt mindre nogen løn.“ (Johan Barth.) (4) „Jeg Jens a Møinichen, Sogne Præſt til Nykirken i Bergen, angiver, at . 1. Jeg bær ingen 12erugve, L. Min Huſtru bær ingen Fontange, Sætt eller Top, men en ſømmelig Borger-Huve, 3. En Søn, ſom er 8tudio8u8, bær I)Cl’l1CIVS, og en Datter- Søn, ſom er et Barn, ſom af Mangel af Haar-vært nødes at bære 1’eruqve.