Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/444

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


’ 432 udenfor Land. Ved Siden deraf var han ogſaa inde i Finants- væſenet og arbejdede meget for at faa oprettet en Bank, ligeſom det var ham, ſom lod udſtede de førſte norſke Seddelpenge. Fra Regjeringens Side blev han meget begunſtiget og fik ſaaledes bl. a. Eneret til at tilvirke og indføre Salt i Norge, hvilket var et ſær- deles indbringende Privilegium !). En Virkſomhed, ſom den, der udfoldedes af Tormøhlen, kunde ikke blive uden Følger for Byens Handel i Almindelighed; men paa ſamme Tid, ſom den kunde opmuntre til Efterligning ved at udvikle Driftighed og Foretagſomhed, var det heller ikke vel muligt at undgaa de ſlette Følger, ſom ofte ledſage Spekulationer. Hol- berg har derfor ganſke ſikkert Ret, naar han i Skildringen af ſin Tids Bergen hentyder til, at enkelte Perſoner havde levet over Evne og derigjennem ødelagt baade ſig ſelv og andre, paa ſamme Tid, ſom de havde givet et for mange friſtende Exempel Hvem disſe vare, er ikke muligt at opgive med Beſtemthed, men det er ikke uſandſynligt, at han derved bl. a. kan have tænkt paa de Stiftamtſkrivere i Bergen, ſom netop paa hans Tid, den ene efter den anden, kom iKasſemangel. Denne Række aabnedes af Kammer- raad Kriſtofer Iohan Mohrſen, der i1700 var bleven Stift- amtſkriver i Bergen og i de 11 Aar, i hvilke han beklædte dette Embede, kom i en betydelig Underballanſe. Da han mærkede, at denne ikke længer lod ſig ſkjule, drog han for at møde det Uvejr, ſom truede med at bryde løs, ſelv til Kjøbenhavn, hvor han imidlertid ſtrax blev arreſteret. Han ſad derefter i Fængſel paa Akershus, indtil han i 1733 blev frigiven ved Kriſtian VI’s Beſøg. Mohrſens Kasſemangelſag var af den Masſe af ſaadanne, ſom det attende Aarhundrede havde at opviſe, en af de meſt opſigtvækkende; iOmfang er den maaſke endog den ſtørſte, idet de den vedkommende Dokumenter, der nu ere ſamlede iRigsarkivet, udgjøre ſexten ſvære Pakker. Allerede Mohrſens Eftermand, Severin Seehuſen eller !) Et Medlem af Bergens Handelsſtand, ſom mod det 1Sde Aarhundredes Slutning indtog en fremragende Stilling, var Johan Frederik Foſs- winekel, der var født i Mark Brandenburg 1712, kom til Bergen i1729 og levede der i ſytti Qlar, til ſin Død i 1799. Han „har efterladt ſig et ligeſaa fkjønt, ſom uforgjængeligt Minde i det dejlige Nygaard“. Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe, S. 683. Ligeledes var den nedenfor omtalte Kjøbmaud, Lyder Wenzel Nieolayſen (ſ. i Nordland 1727 –ſ- 1802) en af Bergen meget fortjent Mand, der nød almindelig Anſeelſe i Byen – Tormöhlens Hus „laa paa det nord- øſtre Hjørne af Muralmenningen“. Norſke Samlin-ger, I, 42.