Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/433

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


421 1lV. Et af de Felter, paa hvilke den i 1660 foregaaede Omvælt- ning hurtigſt og meſt mærkbart viſte ſine Følger, var de norſke Stæders Kommunalforfatning, der nu tabte en Del af ſin tidligere Selvſtændighed, idet de kommunale Funktionærer gik over til at være kongelige Embedsmænd. En Forandring, ſom denne, vilde i de fleſte Lande ſaa godt ſom til enhver Tid have været til Skade for Stædernes Udvikling og Fremgang, hvilket dog ikke blev Tilfældet i Norge. Dels kan det ikke vel betvivles, at den ſaaledes indførte Forandring paa den Tid maa have fremkaldt en ſtørre Faſthed og Orden inden den kommunale Styrelſe, der paa flere Maader maatte viſe ſine velgjørende Følger; dels maa det ſiges til den nye Styrelſes. Ros, at den tiltrods for mange Fejlgreb dog altid var beſjælet af en for hin Tid ganſke human Aand. Derhvs havde allerede tidligere Borgerſkabets Indflydelſe paa de kommunale Anliggender kun været ringe, ſaa at Over- gangen i denne Henſeende neppe har været ſærdeles følelig, og da de kongelige Embedsmænd iGrunden altid havde havt megen Ind- flydelſe i Stæderne, kunde det heller ikke være ſynderlig paa- faldende, at ogſaa Kommunens Funktionærer gik over i disſes Klasſe Men fremfor alt maa det erindres, at der var vaagnet en ſtørre Foretagfomhed inden det norſke Folk, ſom gik Haand i Haand med den nationale Fornyelſe, og at det dermed var blevet ſaa meget vanſkeligere at ſtanſe Udviklingens Gang. Ligeſom de norſke Smaabyer langs Kyſten tvang ſig frem ved ſin egen Kraft, ſaaledes var det ogſaa med de fra gammel Tid af beſtaaende Stæder, at ſelv en meget overdreven Eentraliſation neppe havde magtet at kue deres Fremvækſt. Det førſte Grundlag for den nye Ordning dannede de under 30 Juli 1662 udſtedte almindelige og fpecielle Privilegier for de norſke Kjøbſtæder, deriblandt ogſaa Bergen, hvorved bl.a. den danſke Byret af 1444 fik Lovskraft for Norge, (ſaafremt den ikke havde havt ſaadan tidligere. Smlgn. S. 304). Disſe Privi- legier udſtedtes, medens der iKjøbenhavn var ſamlet en Slags Repræſentation for de norſke Kjøbſtæder, der bl. a. gjentog dei 1661 fra norſk Side fremſatte Begjæring-er om et eget Statskollegium