Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/43

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


31 – ſig bor-t, gled han paa Dækket, der var glat af Blod, og faldt bag- over. Da Birkebejnerne ſaa dette, troede de, at han var død, og iſtemte Sejersraabet. Ogſaa paa Orm Kongsbroders Skib var Magnns’s Fald bleven bemærket, og da Orm dermed antog Slaget for aſgjort, lod han ſtrax ro bort. Hans Exempel fulgtes hurtig af de andre Lendermænd, og ſkjønt Magnus ſtrax viſte ſig og raabte, at Intet var tilſtødt ham, var det ham dog umuligt at ſtandſe den en Gang begyndte Flugt, ſaa at han ſnart ſelv maatte lægge bort og ſøge ſin Nedning paa ſamme Maade. „Høvdebnsſen“ ſlap deri- mod ikke væk, men blev tagen af Birkebejnerne og ryddet fra Stævn til Stævn. Kong Magnus ſelv kom bort ad den almindelige Led, medens Orm Kongsbroder, der havde givet det førſte Signal til Flugten og havde et ſtort og tungtoet Skib, ſnart-blev indhentet ude ved Gravdal, hvor han maatte lægge til Land og ſøge at komme bort. Da han ſelv var en ſvær og tung Mand, faldt dette ham meget vanſkeligt, hvorfor han maatte lade ſig ſlæbe op efter Fjeldet aſ en Mand paa hver Side. Men det gik alligevel ikke ſynderlig hurtig paa denne Maade, og da Birkebeinerne vandt ind paa ham, maatte han for at redde ſig fprætte op ſin ſtore Pengepoſe og lade Sølvet rende ned paa Jorden Hans Forfølgere gave ſig da til at ſamle dette op og ſinkedes derved ſaaledes, at Orm fik Forſprang og reddede ſig. Sverre blev bagefter meget vred over, at hans Folk paa en ſaadan Maade havde ladet denne hans Fiende ſlippe bort. For Øvrigt kunde Sejerherrerne ikke indlade ſig paa nogen egentlig Forfølgelſe af de Slagne, da de dertil ſelv havde altfor mange Saarede og Dræbte. J det Hele beregnedes de Faldnes Antal paa begge Sider til omtrent 350 Mand, hvilket ved en Kamp, der regnedes for ſaa overordentlig heftig og blodig, ſom denne, ikke egentlig er noget ſærdeles meget i Forhold til Antallet af Stri- dende, der efter en meget ſandſynlig Beregning kan anſlaaes til omtrent 5000 Mand. !) Da imidlertid Striden fornemlig havde raſet paa nogle enkelte Skibe, maa der dog paa disſe have været et temmelig betydeligt Mandefald. Af Kong Magnus’s Flaade faldt i Alt atten Skibe i Birkebejnernes Hænder, medens kun fjorten reddede ſig med ham ſ Efter Slaget for Kong Magnus med ſin Flaade ſydover til Stavanger, hvor han fandt en god Modtagelſe hos Biſkop Erik Denne Prælat, der har vundet et Navn, ſom en af Kong Sverres ivrigſte Modſtandere, gav den flyStende Konge det Raad, at han “) P. A. Munch, Det Norſke Folks Hiſtorie, l1l, 126.