Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/429

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


417 efter den ſamme Opgave have ejet 32 andre Skibe med en ſamlet Drægtighed af 109 Kommercelæſter, hvoraf 12 vare fysſelfatte i den indenrigſke Fart, medens de øvrige ſejlede paa udenlandſke Havne i det nordlige Europa, undertiden endog paa Grønland To af Bergens Defenſionsſkibe have erhvervet ſig en ſtor Navnkundighed gjennem ſine Føreres kjække Kamp med algierſke Sørøvere, og maa derfor altid faa en Plads iByens Hiſtorie Det var „Gyldenløves Vaaben“ paa 16 Kanoner og med 26 Mands Beſætning, ført af Peter MitzelI, og „St. Franciseus“ paa 14 Ka- noner og med 24 Mands Beſætning, ført af Frants Roſs, der havde forladt Bergen 3 Maj 1672 og om Morgenen 23 Maj under den portugiſiſke Kyſt bleve angrebne af et algierſk Sort-verſkib paa 36 Kanoner. Kampen varede i otte Timer og var meget voldſom- Algiererne vare baade ombord iMitzells og Roſs’s Skibe, men bleve fordrevne fra begge Steder med betydeligt Tab. Under Kampen opkom der ogſaa Ild ombord paa „St. Franciscus“; men efter at Sørøverne vare drevne fra Borde, lykkedes det dog at ſlukke denne. De norſke Skibe manøvrerede med megen Dygtighed, medens Korſaren i denne Henſeende var aldeles underlegen og der- hos kun meget ſlet betjente ſit Skyts. Omtrent Kl. 4 om Efter- middagen var Korſaren i den Grad bleven ilde tilredt og havde faaet ſaa mange Grundſkud, at han maatte holde af og ſøge ſin Redning i Flugten. Mitzell og Roſs kom derefter ind til Lisſabon, hvor de bleve meget hædrede for ſin Bedrift, ſaaledes at endog Preſterne fra Prædikeſtolen talte om denne, men dog tillagde den hellige Franciscus, efter hvem det ene Skib var opkaldt, en ſtor Del af Æren for Sejren. Fjorten Dage ſenere kom der en franſk Fregat ind til Lisſabon, der havde mødt Korſaren indenfor Strædet ved Gibraltar i en meget ſlet Forfatning, ſaaledes at den endog havde maattet yde ham .5jælp. Chefen for denne Fregat fortalte, at Korſaren havde havt en Beſætning af 3o0 Mand, og at den førtes af ſelve den algierſke Vieeadmiral. Ogſaa efter Hjemkomſten til Bergen bleve de to kjække Skibskaptejner meget hædrede. Stat- holder Gyldenløve forærede hver af dem en ſølvbeſlagen Kaarde, og deres Rhedere lode den hele Begivenhed ſtikle i Kobber af den fra Nytaar 1679 nævnes ikke de to ſidſte, men derimod „Chriſtianus O,vintus“, „Gyldenløves Baaben“, „Kong David“, „Sta. Mai-ia“, „Nordſtjernen“, „Gnhjørningen“, „Havridderen“, „St. Ioris“ og „Gyl- denløve“, talt fexten Skibe med en ſamlet Drægttghed af 2450 Læſter (Rigsarkivet, Rentekammeret-Loealia). s-sv. Ntelfen: Ingen N s