Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/428

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


416 De indførte Varer beſtode fornemlig i Salt, Sydfrugter og lignende Efter Opgaver for Aarene 1771–79 var der i denne Tid til Bergen indført omtrent 10,300 Læſter ſpanſk Salt 1). Ikke fuldt Halvdelen af de i denne Handel ſysfelſatte Skibe hørte hjemme i Bergen; dog var Bergens ſelvſtændige Deltagelſe efter Midten af det attende Aarhundrede i en ſtadig Fremgang, efter at man var kommen til en Overenskomſt med Nøverſtaterne, medens den tidligere for en overvejende Del havde været i Hollændernes Hændert). Bergens Handelsflaade udgjorde paa Reformationstiden et aldeles forſvindende Antal, men efterat Omſtændighederne iden følgende Tid havde føjer ſig gunſtigere, begyndte Bergens norſke Borgere navnlig fra 1660 af med en ſtedſe forøget Driſtighed at lægge ſig efter Skibsrederi. Da Defenſionsſlibene atter kom frem i den anden Halvdel af det attende Aarhundrede, var Bergen den af de norſke Byer, ſom lod bygge det ſtørſte Antal af faadanne, der bleve ſysſelſatte i Farten paa Spanien og Portugal. I 1680 opgives de bergenſke Defenſionsſkibe til fjorten iTallet med en ſamlet Drægtighed af 2662 .ltommereelæſter3). Samtidig ſkal Byen Rigsarkivet (Rentekammeret-Loealia). De her meddelte Oplysninger om Bergens Handel ere laante fra Chr. M. Olricks Forſøg om Bergens Handel, (Sorø 1764). Forſkjellige ſtatiſtiſke Bidrag til Belysning af det ſamme Emne findes ogſaa hos Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe, 2l2–3o6, ſamti Krafts Beſkrivelſe af Kongeriget Rorge, IV,350–389. “) I 1664, 1665 og flg. Aar blev der ſluttet formelige .ltontrakter med de norſke Byers Borgere om Udredelſen af Defenſionsftibe. To ſaadanne for Throndhjems og Kriſtianias Bedkommende fra 1665 findes i Stigs- arkivet (Statholderſkabets Ar-kiv – Flaaden). Samtidig forhandlede Ove Bjelke med Bergens Borgere for at faa dem til at udruſte tre Defenſionsſkibe (af de ti, ſom det i det hele var paatænkt at faa iſtand i Norge). De gjorde imidlertid Banſkeligheder, bl. a. fordi man tid- ligere, naar de havde udruſtet ſaadanne Skibe, ſnart havde ophævet deres Privilegier, og fordi de nylig havde miſtet et Defenſionsſkib, der koſtede 20,000 Rdl. (Dokumenter paa anførte Sted). Smſtds. findes ogſaa Gyldenløves Brev af 18 Febr. 1676 om Defenſionsſkibene, ſamt nogle Skrivelſer fra Ioh. Friedr. Marſchalck fra 1677 om de bergenfke Defenſionsftibe, bl. a. om de Banſkeligheder, ſom de .ltontorſke gjorde ved at udrede det Forſkud, ſom da var begjæret afdenr til Udi-uſtningen af de Defenfionsſtibe, der med det bergenhuſifte Regiment ſkulde ſendes til Baahuslehn. Der nævnes ved denne Lejlighed følgende Defenſions- ſkibe, ſom hjemmehørendeiBergen: .,Prins Frederik“, St Franeisens“, „Charlotte Amalie“, „Proſperitet““, „Caſteelvan Bergen““, „StadtBergen“, „St. Peder“, „Oranienboom“ og „Eliſal-eth“. I en anden Fortegnelſe -) “)