Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/395

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


383 tor phiIo8ophiæ, og under ham ſtod der igjen en Sprogmeſter i Franſk og Tydſt. Seminariet ſtod i den nærmeſte Forbin- delſe med Latinſkolen, til hvilken ogſaa dets Kapitalformue blev overdragen, efterat dets Virkſomhed var ophørt. Den Real- ſkole, hvortil Bygningen blev overdragen, var allerede aabnet i i 1806 med ſytti Diſciple. Derved realiſeredes et længe næret Ønſte, ſom bl. a. i „Provinſialbladenes“ Forfatter, Faſting, havde fundet en ivrig Talsmand, men ſom denne dog ikke oplevede at ſe realiſeret. Den, ſom deved fornemmelig var virkſom, var Lyder Sagen, ſom i Forvejen havde udgivet en Indbydelſe ledſaget af Grundtræklene til en Plan for en ſaadan Skole. Ogſaa det i Nærheden liggende „Søfarendes Fattig- hus“, der oprindelig var ſtiftet af Byens Magiſtrat i 1570, og allerede var nedbrændt i 164o, blev efter Branden i 1702 paa- ny opført af Tømmer, ligeſom tidligere, for en Udgift af omtrent 1,500 Rdl. Bygningen blev ſenere udvidet i 1753 og endelig i 184l ombyttet med den nuværende af Grundmur, hvis Opførelſe koſtede omtrent 7,500 Spd. Denne Stiftelſe, hvori ſiden 1715 gamle Søfarende og deres Enker have frit Ophold mod, at den be- holder deres Efterladeuſtaber, har fra gammel Tid af havt ſig til- lagt forſtjellige faſte Indtægter, ſaaſom Kongetienden af Viks Preſte- gjeld i Sogn (fra 1577), Indtægten af den paa Vaagen udlagte Tønde og af Bradbænken (fra 1602) m. m., ſamt er derhos i Be- ſiddelſe af en betydelig Kapitalformue. Et andet Fattighus, ſom ogſaa blev ødelagti1702, var Stran- ges Fattighus, ſtiftet af Raadmand Strange Iørgensſøn (født 1539, † 161o), hvis Familie i lange Tider havde Beſtyrelſen deraf. Efterat Bygningen var gjenopført efter Branden, blev den i 1707 henlagt under Hospitalspreſten, og fik i 1751 atter en ny Byg- ning, der fornemlig var opført ved Bidrag fra Familierne Fasmer og Frøcl)en. J Forbindelſe med dette nævne vi fremdeles Enke- fattighuſet, der var ſtiftet ved Midten af det 17de Aarhundrede, efter Indbydelſe af den praktiſerende Læge 1)r. Hans Olsſøn, og„i 1667 havde faaet ſin førſte Fundats ſamt i 1707 blev henlagt un- der Hospitalspreſten. Det blev dog i 1740 atter løſt fra dette Forhold og ſik ſin egen Forſtander, ſom ſkulde udnævnes af Ma- giſtraten. Huſet var henimod Midten af det forrige Aarhundrede aldeles forfaldent, hvorfor det i 1748 blev ombyttet med et nyt, der fremdeles benyttes. Af betydelig yngre Oprindelſe er Sander Kaaes Stiftelſe, der førſt er oprettet ved Teſtamente af 20 Juli 1760 af den Mand, efter hvem den er opkaldt, og i l770 ſit