Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/389

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


377 1667; det var efter Edvard Edvardsſøns Beſkrivelſe „med høje Volde af Sten og Jord befæſtet, uden omkring beſat med Palis- ſader, indentil forſynet med Huſe, murede Kjældere til Krud og Lod, Brønd til Vand og adſkillige mange Stykker belagt“. Sam- tidig opførtes ogſaa en anden Skanſe eller mindre Fort, det ſamme, ſom nu kaldes „Katten“. Mod Slutningen af det 17de Aar- hundrede ſynes dette ældre Frederiksberg at være kommet i Forfald, hvorfor dets Volde bleve nedrevne i Begyndelſen af det 18de – maaſke førſt efter Branden i 1702 – og anvendte til Opførelſen af en ny Fæſtning, der beholdt det gamle Navn og efter det over Porten indhugne Aarstal maa være bleven fuldendti 1706. Efter Sagen og Foſs ligger denne „85o Alen fra Nordnespynten, paa en meget høj Bakke, hvorfra haves Udſigt over det meſte af Staden. Fortet udmærker ſig ved ſin masſive Bygning. Rudera af indſjunkne Hvælvinger, overtrukne med Drypſten, viſe, at man har anvendt meget paa dets Bygning.“ Fortet havde unegtelig en meget god Beliggenhed og kunde mod en fra Søſiden angribende Fiende yde en bedre Beſkyttelſe end noget af de andre Fæſtnings- verker, ſom i det 17de og 18de Aarhundrede bleve byggede i eller ved Bergen; men ved Siden deraf er det ikke umuligt, at Regjer- ingen derved ogſaa har tænkt paa at ſkabe et faſt Punkt i Bergen, der kunde gjøre den ſamme Nytte, ſom det omtrent til ſamme Tid opførte Citadel i Kjøbenhavn og holde Borgerne i Tømme. De yderſt paa Nordnes liggende Skanſer, hvoraf de ældſte ere opførte.t det 17de Aarhundrede, kunde derimod ikke anvendes til andet end For- ſvar mod en fra Søſiden angribende Fiende. Ved „de yderſte Fæſtningsverker“ paa Nordnes laa paa denne Tid en liden Kirke af Træ. Der var allerede i 1650 paa ſamme Sted indrettet en Hjælpekirkegaard for Nykirkens Menighed; men førſt i 1716 begyndte man paa at opføre en Kirke, ſom blev færdig i 1718 og da ved Indvielſen blev kaldt St. Pauls Kirke. Da denne brændte i 1756, blev den ikke mere gjenopjørt, hvorimod Kirkegaarden fremdeles blev i Brug. Fuldſtændig Gudstjeneſte har neppe fundet Sted i Kirken, der nærmeſt kun var et Slags Be- gravelſeskapel. Længere mod Syd laa en anden offentlig Bygning, Stadens Toldbod, ſom førſt var bleven opført ved Midten af det 17de Aarhundrede, medens tidligere al Toldviſitation og Klarering var foregaaet paa Slottet. Den, ſom fornemlig drev paa dette Arbejde, var Anthony Knip, en ganſke mærkelig Per-ſonlighed, ſom den Gang havde meget at ſige, men hvis Indflydelſe dog ikke blev af