Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/341

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


329 den faaet efter en mærkelig Gris, ſom om Sommeren 1581 var født i Oslo, og ſom i nogle Rim, der ſkulle være trykte til ſamme Tid, bl. a. beſkrives ſaaledes: Denne Gris monne Mund og Tænder have, Desligeſte Øren ſom en Abe, Dernæſt Øjne ſom en Hare, Store, ſorte, ſkinnende og klare; En Næſe dertil, det ſiger jeg Dig, Havde han, ſom Du eller jeg. Men for i Hoved monne han have C–t Horn, ſom ogſaa bøjed tilbage Det Horn, jeg vil Dig ſige for ſandt, Var ligeſom Næſen af en Elefant. i Paa Kroppen monne han være bar, „ Hvid og ſlet foruden Haar. f Bogen er helt igjennem et i et beſynderligt Sprog aſſattet Veraab over Verdens og navnlig Bergens Daarlighed, hvilken Forfatteren tror maa fremkalde en Straſſedom fra Herren Dets hiſtoriſke Ind- hold er ikke meget ſtort, men Bogen er dog ikke uden Værd ſom Kildeſkrift for Samtidens Hiſtorie, og giver med alle ſine Over- drivelſer et ganſke godt Indtryk af den ſtore moralſke Fordærvelſe, ſom i Tiden efter Reformationen herſkede i Bergen. Endnu maa til denne Række af Skrifter om Bergen, ſom vare forfattede i Byen eller af Folk, ſom i længere Tid havde levet i denne, føjes den lille Beretning om de tydſke Kjøbmænd, der er nedſkreven af Mats Størsſøn, ſom fra 1540 til 1569 var Berg- ens og Gulathings Lagmand. Ogſaa denne viſer, at dens Forfatter har havt gamle Kilder til ſin Benyttelſe. !) At en ſaa vidt betydelig literær Virkſomhed, ſom denne, kunde trives under Forhold, ſom de, der i det ſextende og ſyttende Aar- hundrede fandtes i Bergen, er ganſke mærkeligt og kan maaſke være et Vidnesbyrd om, at de Mænd, der gjennemgik Bergens Skole i hine Aar, der modtoge en god Grundvold ſaavel i Kundſkaber, ſom i Interesſen Gjeble Pedersſøn var en Perſonlighed, fra hvem en I) Trykt i førſte Bind af N. Nicolayſens Norſke Magaſin. – J1625 fik Bergen en faſt Boghandler i Jens Lauritsſen Wolf, der ſenere ud- gav „Norrigia i11ust1–ata“, efterat han var ſlyttet til Danmark Norſke Magaſin, 1I, 304–