Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


91 ſeet til at være Skuepladſen for en højtidelig Handling, idet Erling Skatte beſtemte ſig for at lade ſin Søn, Kong Magnus, krone i den. At han dertil valgte en Kirke i det veftenfjeldſke Norge og ikke lod denne højtidelige Handling udføre i Landets Metropolitan- kirke ved dets Nationalhelligdom iNtdaros, havde viſtnok fine meget naturlige Forklaringsgrunde. For det Førſte var Erling Skatte ſelv nærmeſt knyttet til det Veſtenfjeldſke, hvor hans Æt fra gam- mel Tid af havde ſine Beſiddelſer i Søndhordeland, med Hoved- gaardene Gjerde og Stødle. Der-næſt vidſte han ogſaa meget vel, at Thrøndernes Sympathier gik i ganſke andre Retninger, og at de, hvis der optraadte nogen ny Repræſentant for den gamle Kongeæt, ſandſynligvis vilde ſlutte ſig til denne imod det af hans unge Søn, Magnus, repræſenterede nye Dynaſti, der væſentlig maatte opret- holdes af hans egen Dygtighed Sigurd Mund havde i Regelen holdt til i det nordenfjeldſke Norge, hvor ogſaa hans Sønner, Haakon Herdebrejd og Sigurd Markusfoſtre havde fundet megen Tilſlutning Thrønderne havde desuden kun nødig anerkjendt Sejer- herren ved at hylde Magnus paa Ørething efter Haakons Fald og havde ſenere paa en meget ligefrem Maade lagt for Dagen, hvorlidet Erling kunde ſtole paa deres Troſkab, ſaa at det følgelig fra hans Side var ganſke naturltgt, at han foretrak at lade ſin Søns Krontng –foregaa i en Stad, hvis Borgere nærede Hengiven- hed for ham og hans Æt, og ſom laa i Nærheden af hans eget Hjem. Erkebiſkop Eyſtejn, der paa denne Tid var den førſte Mand imellem Thrønder-ne, var desuden heller ikke Erlings bedſte Ven, og dette maatte ſaaledes ogſaa for denne være en Grund mere til at vælge et Sted, hvor han følte ſig ſikker, ſelv om han ved en ſaadan Lejlighed ikke kunde undvære den nye Metropolitans Bi- ſtand. For at opnaa denne maatte Erling byde meget, og det lykkedes ham da ogſaa ved at erkjende Kirkens Overhøjhed over Kongedømmet For denne Pris indgik Erkebiſkopen paa at krone den endnu ikke otteaarige Kong Magnus, hvorefter denne højtide- lige Handling foregik i Bergens Kriſtkirke 28dS September 1164 i Overvær af den pavelige Legat, Stephanus, der allerede det fore- gaaende Aar var kommen til Norge.1) Kroningsgjæſtebudet, hvori

–H

“) Munch har (Norſke Folks Hiſtorie, lI, 939) fremſat den Formodning, at Kroningen er foregaaet i Ilpoſtelkirken, da han gaar ud fra, at Kviſt- kirken ikke blev ſærdig, før Sunnioas Levninger i 1170 bleve flyttede derhen. Det heder imidlertid udtrykkelig i Flatøbogen (Il, 620), hvor det fortælles om .tkong Magnus’s Begravelſe i Bergens .tkriftkirke, at –han