Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


247 bleve kaldte ind igjen for at gjøre Opvartning under det Maaltid, ſom derefter holdtes, og hvorved det navnlig blev paaſeet, at ingen af dem fik Lejlighed til at faldeiSøvn. Den, ſom var ſaa uheldig at blive opdaget ſovende, blev den følgende Dag, forinden Maſtetræet var taget ned af Vippebommen, kaſtet ud i Søen i ſine fulde Klæder I Kontorets Velmagtstid blev Borgſpillet ſpillet en Gang hvert Aar i hver Gaard, men ſenere blev det indrettet ſaaledes, at flere Gaarde ſloge ſig ſammen om at udføre det, hvorpaa det ſtiftevis foregik i hver af disſe. Qmkoſtningerne bleve udredede af Nykom- merne, med Undtagelſe af Maden, ſom blev foræret af Husbonden. Dette var de tre Hovedſpil. Foruden dem var der imidlertid endnu mange andre Spil, til hvilke man dog kun har tarveligt Kjendſtab. Disſe vare- 4. Hauptwerpen eller Verput, ſom beſtod deri, at ved- kommende af fire ſtærke Karle blev lagt i en Oxehud og kaſtet ud igjennem Skytningsſtuens Ljore eller Røghul. 5. Das Bichtſpiel, hvorved Nykommeren maatte lade, ſom om han ſtriftede ſine Synder, og derpaa blev gjennempryglet for disſes Skyld. 6, Das Bartſcherſpiel, hvorved Nylommerens Anſigt blev indſmurt med de væmmeligſie Urenligheder (af Katte og Hunde), hvorpaa han blev taget og klippet med en Træſax. 7. Das Schusterſpiel ellerPredikenbeſchlan hørteikke egentlig til Kontoret, men blev kun drevet af de tydſke Skomagere, ſom hver Paaſkedag droge ud paa Nordnes, hvor en af dem ſtod op i et Træ ved Margretekirken og holdt en Prædiken af et yderſt forargeligt Indhold S. Das R av elf piel var ogſaa eget for Skomagerne og beſtod i, at vedkommende blev kaſtet ud i en af alſkens Urenlighed opfyldt Dam, og naar han atter ſtak Hovedet op, bombarderet med lignende Sager. 9. Das Doemſpiel blev udført af Skindere og Skomagere og lignede i det væſentlige det foregaaende Spil. 10. Das Fordoemſpiel var ligeledes ſæreget for Skomag- erne og beſtod deri, at man ſtak ſit Hoved ned i en Stamp, ſom var opfyldt af allehaande Urenligheder og der blev vaſket. 11. „Thriniſk“ ellerdas Tryboſchenſpiel var af en endnu gemenere Art, og blev ligeledes udført af Skomagerne, ſom førte et Træbillede i Procesſion fra Skoſtrædet og op paa Øvregaden, hvor Nykommerne maatte grave det ud af Dyngen under et Privet og med ſine egne Hænder vakte det rent.