Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/256

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Du tidligere havde været med, udſendte for at hente „Maj“, Bunter af Grene og Kvtſte med Løv paa, hvoraf de ſiden lavede ſig Piſke til at benytte ved Spillet den følgende Dag. Paa denne gjorde .5usbonden førſt et Maaltid, ved hvilket de nye tilkonme maatte lade ſig nøje’med, hvad der blev levnet, hvorpaa de, ſom ſkulde deltage i Spillet, Kl. 3 eller 4 om Gftermiddagen kom ud af Gaardene med de Drenge, ſom ſkulde gjennemgaa Prøven, og i ſtore P–ramme be- gave ſig ud paa Vaagen henimod Kongsgaarden. De fleſte Geſeller og Drenge roede ſamtidig derudilange Baade med ti eller tolv Par Aarer, hvorpaa de nye i Prammene maatte klæde ſig aldeles af og af to Mand bleve dyppede tre Gange ned i Vandet, medens de, ſom vare i Baadene, ſloge dem paa den nøgne Krop med ſine Ptdſke. Dette ſkal dog ikke have været ſynderlig farligt, idet en Mand, der ſad i Prammen, afoærgede Slagene med en ſtor Løvbuſk, og ikke lod dem faa flere, end han vilde. Saaſnart de igjen vare komne i ſine Klæder, bleve de roede tilbage til ſine Gaarde, hvor de maatte beværte ſin .öusbonde og hans Venner. „Aarſagen til dette Spil ſiges at have været en Kvindesperſon, ſom var kom- men fra Tydfkland, forklædtiMandsklæder, og længe havde opholdt ſig paa Kontoret og udſtaaet, hvis der frembares; omſider gik det hende ſom Pave Iohannes, at det blev aabenbaret, hvad hun var. Nu haver af Begyndelſen ingen Kvindfolk maattet være ved Kontoret; herover optænkte de dette Spil at dyppe dennem i Bandet, paa det de ſaa kunde ſe og fornemme, hvad Karl Manden var.“ Saa be- retter ialfald Edvard Edvardsſøn. 3. Borg- eller Stupſpillet (das Staupſpil) holdtes fire Dage efter Vaterſpillet. Dagen, inden dette tog ſin Begyndelſe, forſamledes alle, ſom ſkulde være med, og fore ſaa i de omtalte lange Baade (Iungensbaade) ud i den nærmeſte Skov for at hente Maj, ligeſom ved den foregaaende Leg. Det blev derved nøje over- holdt, at Enhver ved ſin Tilbagekomſt havde to lange og ſtærke Majkvtſte (Reckenftocke), da den, der ikke medbragte ſaadanne, uden Barmhjertighed blev kaſtet i Bandet. De havde ogſaa paa denne Udfærd med ſig Mad og ſBl, da de ikke maatte komme tilbage førend til en„beſtemt Tid om Aftenen, idet de, ſom vare blevne igjen i Gaarden, under deres Fravær, i en Krog af Skytningsſtuen, ſkulde indrede den ſaakaldte „Borg“ eller „Paradis“, en firkantet Ind- hegning, ſom var behængt med Lærred. der var bemalet med Gaard- ens Mærke. Inden i denne blev der ſat en Bænk, for derpaa at lægge dem, ſom ſkulde tages under Behandling, ligeſom der blev opgjort ſaamange Birkeris, ſom en ſyttt til hundrede Menneſker