Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/254

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


242 . Udtrykket „Eventyr“ forekommer i denne Betydning allerede i 1475, men er viſtnok endnu meget ældre. Af alle tydſke Haandverkere vare Skomagerne de eneſte, ſom i Norge havde faaet formeligt Privilegium paa at drive ſin Nær-ing, ligeſom de fra langt tilbage i Tiden ſtode under Kongernes ſærlige Beſkyttelſe De vare ogſaa det talrigſte Laug. De øvrige havde dog ogſaa efterhaanden vidſt at tilhævde ſig lignende Rettigheder, ſom de, der vare tildelte Skomagerne, og at fordrive de indfødte Haandverkere. Skomager-ne havdeialt 36 Boder, i hvilke der i hver mindſt var to Skomagere. Skrædderſtrædet havde 8 Boder, med 3 Mand i hver Bod, hvortil der i det nærliggende Klipperſtræde kom L Overſkjærerboder med 2 Mand i hver. Ved Guldſmedſtrædet, „neden for Sancti Mortens Kirke“, var der 4 Guldſmedboder med 2 Mand i hver Bod og ved Skinderſtrædet 4Skinderboder. Dertil kom 3 Bagerhuſe, med 3 Mand i hvert, og L Bartſkjærboder med 2 Mand og L Drenge i hver.!) Den førſte Betingelſe for at kunne komme ind paa Kontoret var, at man underkaſtede ſig den haarde Optagelſesprøve, der allerede ſynes at have været kjendt ved de ældſte tydſke Handelskontorer, men ſom i Bergen, under Navn af Spil, fik ſin fuldſtændigſte Udvikling og her endnu var i Brug i det ſyttende Aarhundrede. De dannede et af de ejendommeligſte, men ogſaa et af de raaeſte Træk ved Livet paa Kontoret. Af disſe Spil var der i Kontorets Vel- magtstid temmelig mange, hvoraf de førſte ſkulle være indførte i 1478.2) Det ſextende Aarhundredes førſte Halvdel har ſandſynligvis været deres Blomſtringstid; men med Kontorets Magt tabte ogſaa Spillene ſig temmelig hurtig. Der haves ingen Skildring af dem fra den-Tid, da de dreves med fuldt Liv; men derimod har Edvard Edvardsſøn leveret en ſaadan i ſin „Bergens Beſkrivelſe“,3) og da - ’)1)jpI. Nor-v. 1V, No. 97S, N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, l, 32 flg.,568,573flg. og 598 flg. Smlgn. Sagen og Foſs, Bergens Be- ſkrivelſe, S. 156. Skrædderne boede fra 1444 t den gamle Gaatd, Kringen, men havde maaſke tidligere boet længere ude. Smlgn. ovenfor S. 122. Overenskomſten af 1408 er bevaret og kjendes derhos deti 1475 udſtedte Dokument, medens den ældre tillige omtales i „Bergens Rimkrønike“, hvor dens Indhold er gjengivet En Kvittering fra 1398 for Skomagernes Husleje er trykt i I)jpl. Nor-v., Il, No. 554. ’) Dette berettes ialfald i de ſaakaldte Hoſnagelſke Optegnelſer. .R. Nico- layſen, Norſke Magaſin, II, 231. “) N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, Il, 572–584.