Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/249

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


237 og at de, om de ogſaa ſtadig og for længere Tid beſøgte Bergen, dog aldrig havde aldeles faſt Ophold her, men efter ſine Beſøg altid vendte hjem.!) Naar disſe Kjøbmænd vare fraværende, maa de ialfald have havt ſine Faktorer eller „Ombudsmænd“ i Bergen, ſom der varetoge deres Interesſer og navnlig førte Tilſyn med deres Gaarde. Saadanne forekomme alleredei13422) og ere ſand- ſynligvis ſenere, efterſom det blev mere ſjeldent, at Kjøbmændene ſelv rejſte til Bergen, blevne mere almindelig anvendte, ſaaledes at det tilſidſt endog var Regelen, at kun Faktorer boede ved Kontoret, hvilke da der beſørgede Handelen for ſine hjemmeværende Herrer Sandſynligvis er det disſe Faktorer, der gaa under Navn af „Kop- geſellen“,8) medens de ſelvſtændige Kjøbmænd formodentlig menes ved deſaakaldte „Kopmans“ eller „Koplude“.3) Derimod vare de ſaakaldte Kopenoten ikke Tydſkere, men de Nordmænd, med hvilke Kjøbmændene ſtode i Handelsforbindelſe, og ſom formodentlig alle paa Grund af Gjæld befandt ſig i en meget ſtor Afhængighed af dem. Ordet er en ligefrem Forvanſkning af det oldnorſke 1caupnautr, men bruges dog allerede i 1412 i et norſk Diplom i ſin fortydſkede For-m.“) Det bruges dog ogſaa om de tydſke Kjøbmænd i Forhold til de Nordmænd, ſom dreve Handel med dem.5) Kjøbmændene havde ſin egen Forſamling, den ſaakaldte „Morgenfprache“, der allerede omtales i en Skrivelſe fra 1369.3) De indbefattedes under detfælles Navn „der gemeine Kaufmann“ eller„der ehrſame Kaufmann.“ Af dem udvalgtes igjen et ſnevrere Raad, beſtaaende af to Oldermænd og atten andre Medlemmer, ſom kaldtes „die Achtzehner“, eller ſom Navnet ſenere gjennem Forvanſkninger kom til at lyde, die Achteinen. Dette Raad, der paa det nærmeſte ſvarede til det, der fandtes i de tydſke Stæder, var en Repræſenta- tion for ſamtlige Kjøbmænd og fungerede tillige ſom det hele Kontors Øvrighed og Domſtol. Det heder derfor hyppig i For- ſkrifter, ſom udgik til dette fra Forbundet: „Kjøbmændene eller de, “) I)ipl. Norv. V, No. 158. “ 2) l)jpl. Nor-v. V1ll, No. 508. “) I)ipl. Nor-v. VlI, No. 431 og 4Z9. De underordnede gik under det fælles Navn „Kopmans Knechte“ (VII, No. 431). “) Codex diplom.M1n11ca1jv. S.39. Hanſiſche Geſchichtsblittter, S. 72. Smlgn. ovenfor S. 129. 3) 1)jpl. Norv-. VIlI, No. 324. Ej Sartorius ved Lappenberg, I1, S. 667. Smlgn. G. L. von Maurer,– Geſchichte der Städteverfasſung in Deutſchland, ll. S. 261, hvor dog ikke Bergen nævnes mellem de Kontorer, ſom havde en ſaadan Forſamling Som nedenfor vil blive omtalt, havde ogſaa de tydſke Haandværkere i Bergen ſin „Morgenſprache“.