Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/242

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


230 ligeledes i Beſiddelſe af to af de ſtørſte norſke Skibe, ſom bleve behandlede paa ſamme Maade, og dermed ſynes Kampens Udfald at have været afgjort. Af de tilbageværende norſke Fartøjer bleve mange borede iſænk af de fiendtlige Skibe og ſank med ſin hele Beſætning, medens andre kom paa Grund og bleve tagne af Fienderne, og de øvrige ſkyndſomft maatte ſøge ſin RedningiFlugten. Neder- laget var fuldftændigt, og det Tab, ſom Nordmændene derved havde lidt baade af Skibe og Folk, overmaade ſtort. Alene ombord paa de fire ſtore Skibe ſkal der have været trehundrede Mand, deriblandt mange Medlemmer af Landets fornemſte Slægter, hvilke nu alle bleve dræbte. Paa dem, der omkom paa de ſænkede ſmaa Skibe, ved man intet Tal. Efter denne Sejer beſluttede Vitalinerne at vende tilbage til Bergen for at for-nye Angrebet paa denne Stad. Medens de ruftede ſig hertil, modtoge de en Forſtærkning af ti Skibe, ſom tidligere vare blevne tilbage i Wismar, og førſt nu kom efter. Da de der- efter viſte ſig udenfor Bergen, vovede ingen der at gjøre dem Mod- ftand. Alle Forſvarere vare flygtede, og Byen laa aaben for An- griberne, ſom nu uden at hindres gik iland og ſtak Ild paa Kongs- gaarden og Biſpegaarden, hvormed tillige den ſtørſte Del af Byen gik op i Luer. Førſt havde de dog plyndret ſaavel Byens Huſe og Søboder, ſom de paa Havnen liggende Nordfarjægter. Et umaade- ligt Bytte faldt ogſaa denne Gang i deres Hænder, Sild, Kjød, Smør, Klenodier af Sølv, Vadmel og Penge, og dermed ſejlede Bartolomæus Voet og hans Ledſagere tilbage til Tydſkland, hvor de nu landede i Hamburg, ikke i ſit ſædvanlige Ti1holdsſted, Wis- mar.1) Bergens Rimkrønike, der henfører begge Overfald til det ſamme Aar, ſkildrer dem i følgende Ord: De monne og to Rejſer paa en Sommer Her i Bergen gjøre Sorrig og Kummer. De Borgere, igjen oore, toge de ifra deres Gods, Svarede og ſpytted’ dem i deres Ros- Anden Gang ſøgte de til af ny, “) Detmar ved Grautoff, ll, 52 flg. og Herman Corners Krønike, hvoraf det Brudſtykke, der omhandler dette Vitalinernes ſidſte Overfald, er trykt i Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, V, S.635flg.–Smlgn. L.Daae, Hiſtoriſke Skildringer, S. 27 flg. N. Nieolayſen, Norſke Magaſin, I, 37.