Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/240

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


228 melig udſtødte af Forbundet paa Grund af den i denne Stad fore- tagne antipatriciſke Omdannelſe af Raadet Lübeckerne og de øvrige i Bergenshandelen interesſerede Hanſeſtceder kunde naturligvis kun højſt unødig ſe, at deres Rivaler ſaaledes benyttede deres egen Fraværelſe til at ſætte ſig faſt paa det Sted, der nylig havde været i deres Magt, og det er derfor rimeligt nok, at de ligefrem kunne have opmuntret Vitalinerne til paa ny at overfalde og ødelcegge Bergen. Sikkert er det ialfald, at de ikke kunde have noget derimod, da dette virkelig ſkede i 1428. Anføreren for „Ligedelernes“ Tog mod Bergen var denne Gang Bartolomceus V oet, en af de meſt bekjendte Vitalinerhøvdinger, ſom da kommanderede en Flaade, hvorpaa der var 600 Mand om- bord, og hvormed han havde faaet Gert af Holſtejns Tillad- elſe „til at plyndre paa ſit eget Eventyr.“ Han laa førſt i nogen TidiØreſund, hvorpaa han ſtyrede til Bergen. Ved hans Ankomſt til denne Stad (ſandſynligvis i Maj Maaned) laa der netop paa Vaagen en Del engelſke Kjøbmcend, ſom ventede paa Nordfarernes (Nortnannorum) Ankomſt til Stevnen (koruIn); men da disſe ſaa Bitalinernes Skibe, frygtede-de for, at det var hele den holſtejnfte og hanſeatiſke Flaade, der var under Opſejling, og ſøgte derfor ſkyndſomt ſin Redning i Flugten. Med dem forlod ogſaa Biſkopen Staden, der nu befandt ſig fuldſtcendig i Sørøvernes Vold. Disſe plyndrede overalt og toge alle, ſom de fandt, af Byens Indbyggere til Fange. Blandt andet brøde de ſig ogſaa ind i Biſpegaarden, hvor de opbrøde Biſkopens Liberie (Bogvoerelſe), der var lukket med Jerndøre, og plyndrede hans Bøger, hans Guld og Sølv og gejſtlige Klenodier tillige med hans eget bifkoppelige Ornat. Bital- inernes Bytte blev imidlertid endnu ſtørre, idet Nordfarerne, der ikke anede noget, juſt kom til Bergen, medens Røverne endnu vare der, hvorfor ogſaa deres medbragte rige Ladninger nu faldt i disſes Hcender. Med ſit ſtore Bytte forlode disſe derefter Bergen, da der ikke var mere at plyndre, og ſejlede til Wismar, hvor de ſolgte det til dem, der havde Lyſt til at kjøbe, medens de forberedte ſig til et nyt Tog.2) H Dette blev allerede udført i 1429 og ligeledes under Barto- “) Detmar ved Grautoff, II, 51 flg. og Herman Corners Krønike hvoraf det Brudſtykke, der omhandler dette Overfald, er aftrykt i Sam- linger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, V, S. 632–635 Smlgn. L. Daae, Hiſtoriſke Skildringer, S. 26 flg. I c