Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/239

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


227 – Kongen ſkulde overvinde ſine ſlesvigſke Fiender, idet det Overtag, ſom han ſaaledes ſyntes at ſkulle faae ſtrax kaldte Hanſeforbundets Skinſyge til Live og drev dette. over paa den anden Side, ſaaledes at fra da af Hanſeaterne og Vitalinerne bleve allierede. Denne Sammenſlutning havde vigtige Følger for de nordiſke Riger, og nu varede det ikke længe, forinden det gik ud over disſe, fremfor alt over Bergen, der blev et af de nye forbundnes førſte Ofre. J den Tid, ſom var hengaaet ſiden Plyndringen i 1395, havde for øvrigt denne By været hjemſøgt af en anden, meget ſtor Ulykke, idet den i 1413 var ſaagodtſom fuldſtændig afbrændt. Denne Ildebrand udbrød i den ſaakaldte Engelſkmandsgaard to Dage før Allehelgensmesſe og forplantede ſig videre nordover til „Garpeſtrædet“, ſom blev ødelagt tillige med ſyv Kirker, (formodentlig Korskirken, Halvards- kirken, Martejnskirken, Nikolaskirken, Peterskirken, Mariakirken og Lafrantskirken). Da derhos Apoſtelkirken brændte, maa ſandſynlig- vis ogſaa Kongsgaarden være bleven ødelagt ved ſamme Lejlighed.t) Bruddet mellem Hanſeforbundet og den nordiſke Konge kom meget ubelejlig for Kjøbmændene ved KontoretiBergen, ſom derved atter ſaa ſig udſatte for en ny Stansning i ſin Handel. Da der ſaaledes fra Lübecks Borgermeſtere og Raad indløb Meddelelſe til Oldermændene for Kontoret om, at nogle af Søſtæderne vare komne i Krig med Kong Erik, foretrak disſe for det førſte at blive liggende i Bergen og tiltrods for Krigen at fortſætte med ſin Handelsvirk- ſomhed. De ſluttede i den Anledning i Begyndelſen af 1427 en Overenskomſt med den kongelige Beſalingsmand, Herr Ejndride Erlendsſøn, hvoraf de ſelv overſendte en Kopi til Lübeck, idet de foreholdt de hjemmeoærende, hvor meget baade de ſelv og deres Forfædre havde nedlagt paa dette Sted.2) Imidlertid er det dog ſandſynligt, at de ſenere hen have faaet ſtreng Ordre til at forlade Bergen, og at der her under de følgende Overfald ſaa godtſom ikke har været tydſke Kjøbmænd tilſtede, ſaa at Kontoret nu altſaa for anden Gang efter ſin Grundlæggelſe har været aldeles opløſt. Stad- ens udenlandſke Handel var ſaaledes nu indſkrænket til de engelſke og hollandſke Kjøbmænd, af hvilke de ſidſte efter ſine Hjemſtæders Udſkillelſe af Hanſeforbundet, der omtrent var foregaaet til ſamme Tid havde faaet Tilladelſe til at drive Handel paa Bergen. Dette var ogſaa Tilfældet med Bremens Borgere, ſom i 1427 bleve for- -j:j:–:–:::– “) J1debranden henføres ogſaa til 1411. Annales Islandioi, S. s90. C) 1)ipl. Norv-., Vll, No. 382. Id-