Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/234

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


222 Indſkriden fra det hele hanſeatifke Forbund, bragt et for-tvivlet Middel i Anvendelſe, idet de bekjendtgjorde, at enhver, ſom havde Lyſt til paa egen Haand at hærje paa de nordiſke Konger-iger, og fornemlig vilde undſætte eller forſyne det af Dronningens Hær be- lejrede Stockholm med Levnetsmidler, kunde melde ſig hos dem for at ſaa Kaperbrev, hvorefter de ſenere i deres Havne ſkulde “ ſinde ſikker Tilflugt og Afſætning for ſine Varer, ſom de havde plyndret i Fiendens Lande. Denne Opfordring blev ſtrax efterkommet af en Mængde af det lovløſe Pak, der i de ſenere Aar under de ſtadige Uroligheder havde gjort Sørøveri til ſin Næringsvej og nu fra alle Kanter ſtrømmede ſammen i de to Byer, ſom paa en ſaadan Maade tilbød dem ſin Beſkyttelſe Ikke alene Tydfkere, men ogſaa Nord- boer indfandt ſig for at deltage i denne nye Art Sørøveri, der under et Skin af Lovlighed blev ſaa meget ſordelagtigere for dem, der vilde drive den. Medlemmerne af de Sørøverbander, ſom ſaa- ledes dannede ſig, gik under Navn af Vitaltner eller Vitalie- brødre, der egentlig ſkal være en Forvanſkning af Viktualiebrødre, en Benævnelſe, ſom de ſkulle have faaet, enten fordi de ſkulde bringe Levnetsmidler (vietuo.lio.) til Stockholm, eller fordi de ſelv maatte ſkaffe ſig, hvad de behøvede til Livets Ophold. De ſagde, at de kun vilde føre Krig mod Dronning Margrete, der her, ſom i Regelen ellers i de hanſeatifke Dokumenter og Kildefkrifter, kun kaldes Dron- ning af Norge, for at tvinge hende til at give Kong Albrecht fri, og at de kun vilde angribe og plyndre dem, ſom hjalp hende paa den ene eller den anden Maade. „ Dette forhindrede dem dog ikke fra at røve og plyndre Ven og Fiende uden Forſkjel, idet de øvrige Hanſeftæders, navnlig Lübecks Skibe vare udſatte for at blive tagne af disſe Røvere, ſom det paaſtodes, med fuld Billigelſe af Roſtock og Wismar. Vitaliebrødrene erhvervede ſig ſnart efter ſin førſte Optræden ved Erobringen af Gotland et faſt Tilholdsſted og Udgangspunkt for ſine Foretagender, ſom de allerede om Vaaren 1393 udſtrakte lige til Norge.!) Der var her udbudt fuld Leding, der otte Dage efter Paaſke ſkulde ſamles i Oslo; men endnu forinden Ledings- tropperne kunde komme ſammen, havde Sørøverne allerede hjemſøgt Bergen. I Paaſkeugen, der i dette Aar, 1393, faldt mellem 6te og -:H– – “) Detmar (Grautoſſs Udgave, I, 360) henferer dette førſte Tog til Norge til Aaret 1392, idet han kun ſiger: „I dette Aar indtoge Vitaliebrødrene Bergen i Norge og hærjede mange andre Lande i Damnark.“