Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/211

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


199 – i Juli ſ. A. ikke foreſandt nogen, ſom var forſynet med Fuldmagt til at underhandle med dem.I) De vare imidlertid ikke komne til Norge i nogen for dem heldig Tid, idet Kongen da var bleven end yderligere opbragt over den Holdning, ſom Lübeckerne for øvrigt indtoge, og der kom ſaaledes“intet Reſultat ud af denne Sendelſe. Medens Kong Magnus i den følgende Tid viſte ſig meget naadig mod de veſterſøiſke Stceder, af hvilke Kampen netop i dette Aar fik en Fornyelfe af ſine tidligere Handelsrettigheder i Norge, kom det ſiden efter til et fuldſtændigt Brud med de øſterſøiſke, da Kongeni1342 endog gik ſaa vidt ſom til at udjage de tydſke Kjøbmoend af Norge ſaavelſom Sverige. I Bergen kom det derved til blodige Optrin, idet Tydſkerne ſatte ſig til Modvoerge og førſt gave tabt, efterat mange af dem vare drcebte.2) Denne deres Udjagelſe varede imidlertid ikke lo3nge, idet de allerede i det følgende Aar kom tilbage, da Freden afſluttedesiHels- ingborg om Sommeren 1343.3) Kort efter Fredsſlutningen og nærmeſt ſom en Følge af denne, udſtedte Kong Magnus under 9de September 1343 en Fornyelſe af de Privilegier, ſom vare tilſtaaede „famtlige Kjøbmand af den tydſke Hanſa“, et Udtryk, ſom her forføtſte Gang forekommer i et offentligt norſk Dokument Mærkeligt nok heder det for øvrigt, at det var de „frivilIige Tjeneſter“, ſom Stee- derne ved Ofterføen, Lübeck, Wismar, Roſtock, Stralſund og Greifs- walde, ſamt desuden Hamburg havde viſt ham,i der nu foranledigede Udfoerdigelſen af dette nye Fribrev, ifølge hvilket de tydſke Stceders Kjøbmcend, naar de kom til en norſk By (quum ad eivitates vel villa8 f01’CI1SC8 regnj nostrj Norvegiæ I)erve11eri11t), af hvert Skib ſkulde give et Pund af den bedſte Sort Korn, med Undtagelſe af det fine Hvedemel, ſom i Norge kaldtes tlnr, men for øvrigt være frie (qvjtj) for al anden Jnd- og Udførfelstold, hvorhos Kong Haakons Toldtarif af 1316 ophcevedes, ſaaledes at det ſkulde have ſit Forblivende ved den ſamme Told, ſom betaltes i Kong Erik Mangnusſøns Tid, efter Overenskomſten af 1294.4) H–-–H–j:::j: “ !) I)ipl. Nor-v. VIII, No. 141–145. 2) Detmar ved Grautoff, I, 253. Annales Islanc1jcj, S. Wo- O) Liibeeks Urkundenbuch, lI, L. No. I)CCI.11T se(zv. Smlgn. L. C. Munch, Det norſke Folks Hlſtorie, (2 Afdelins), I,:380 flg. “ “) Lilbeeks Urkundenbuch, II, No. l)OOI–IC(VI. I)jpl. Nor-v. V, No. 151.–I 1345 aſholdtes et Provinclal-Koneilium i Bergen. Smlgn. L. A. Munch, Det norſke Folks Hlſtorie, (anden Hovedafdelins), I, S. 4b0 flg. hvor der forøvrigt ved en Trykfejl ſtaar 1s44 for 1s4–d.