Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


182 der var givet i en mere almindelig Form, blev vel ikke modtaget; men der aabnedes dog kort efter Underhandlinger under den ſvenſke Konges Mægling, der endte med en af denne i Oktober 1285 i Kalmar afſagt Voldgiftskjendelſe. Forinden var Handelen atter bleven aabnet, fra 1ſte Auguſt af. Ved denne Voldgiftskjendelſe!) blev der paa den ene Side lovet Udlevering af ſamtlige de i Bergen beſlaglagte Barer, tillige med en Erſtatning af 6000 Mark norſke Sølvpenge til dem, ſom derved havde lidt„Skade, medens der paa den anden Side blev tilſagt den norſke Konge formelig Oprejsning for de Fornærmelſer, der ſkulde være ham tilføjede af Stralſunds Indbyggere og for den Forſømmelfe, ſom Roſtock havde viſt ved Opfyldelſen af en tid- ligere ſamme Aar afſluttet Vaabenſtilſtand. Ligeledes blev det be- ſiemt, at de Nettigheder, ſom bleve tilſtaaede de tydſke Kjøbmænd i norſke Haone, ſkulde forudſætte en fuldſtændig Gjenſtdighed for Nordmænd i tydſke Havne. Disſe Nettigheder, ſom dog kun gjaldt for Stæderne Liibeck, Roſtork, Wismar, Stralſund, Greifswalde og Riga ſamt den tydſke Koloni i Bisby, medens Anklam og Demmin ved denne Lejlighed ikke nævnes, vare førſt fuld Frihed for de tydſke Kjøbmænd til“i Norge at drive Handel med ſamme Ret, ſom Landets egne Indbyggere, og kjøbe, hvad der var tilfals, ikke alene af de indfødte Kjøbmænd, men ogſaa af Bønder og fremmede, med mindre der var nedlagt et almindeligt Forbud, der ogſaa gjaldt for Landets egne Børn. Dog har dette formodentlig, uagtet intet derom udtrykkelig var faſtſat, været under en ſtiltiende Forudſætning af, at den hele Indrømmelſe i Norge kun gjaldt for Tiden mellem de to Korsmesſer, fra Maj til September. Ved en ſærlig Tillægsartikel blev der desuden hertil føjet den indſkrænkende Beſtemmelfe, at de tydſke Kjøbmænd i norſke Havne ikke ſkulde kunne kjøbe fra Skibene, ligeſom det heller ikke i Tydſkland ſkulde være tilladt for Nordmænd at gjøre Indkjøb fra Fragtvogne. Foruden en almindelig Bekræftelſe af de ældre Friheder, ſom vare tilſtaaede Indbyggerne af de ſyv Stæder, blev der endvidere med Samtykke af de norſke Befuld- mægtigede bevilget dem enkelte nye, nemlig, at de kunde paa Kjøb- ſtedet maale Haakjærringtran og udføre den, hvorhen de vilde, at de ſkulde nyde Landets Lov lige med de indfødte, og at de frit ſkulde kunne lægge til Bryggen ved ſin Ankomſt til en norſk Havn uden at ſpørge Gjaldkeren om Tilladelſe, dog ſaaledes, at de ikke uden at have indhentet denne, maatte bringe ſine Varer iland fra s)uttundcnouch det Stadt Liil-eck, 1, Ny C1)I–?ClMV.