Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/183

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


I71 Da det ſtore Jnterregnum tog ſin Begyndelſe, befandt Lübeck ſig for øvrigt i en meget vanſkelig Stilling, da Staden havde været ſaa uforfigtig at lægge ſig ud med Gejſtligheden Men det lykkedes dens energiſke og talentfulde Ledere at overvinde alle Vanſkeligheder, og Lübeck gik ud af Kampen med forøget Magt og Anſeelſe Fra nu af ſigtede ogſaa dets Politik med ſtedſe voxende Sikkerhed mod det Maal at fremkalde en Sammenſlutning af alle de Handels- flæder, der forenedes med det ved fælles Jnteresſer, for derigjennem midt i Lovløshedens Tidsalder at danne et Værn for Handelens Sikkerhed Øjemedet med denne Forbindelſe var mere merkantilt end pvlitiſk, og der tilſigtedes ikke dermed nogen Opgivelſe af de enkelte Stæders Selvſtændighed, ſom tværtimod deri ſnarere maatte finde en ſtørre Sikkerhed. Men det var dog ikke muligt at holde de politiſke Henſyn udenfor, naar Handelens Interesſer – ſkulde be- ſkyttes paa en kraftig Maade. Der afſluttede-S i disſe Aar ſtadig ſtørre eller mindre Forbund mellem de nordtydſke Handelsſtæder, der alle vare fremkaldte ved Tidsalderens Lovløshed og alle tilſigtede det ſamme, at forſvare ſig imod denne ved forenede Kræfter. Allerede før 1256 var der ſaaledes afſluttet et af disſe Forbund mellem Minden og andre weſtfalſke Stæder, Bremen, Hamburg, Lübeck, Stade og flere andre Stæder, og i 1255 var der atter mellem Hamburg og Lübeck af- ſluttet et Forſvarsforbund paa tre Aar. Afſlutningen af det ſtore Forbund, der fremfor alle bærer Navnet, Hanfa, var hermed rykket et mægtigt Skridt ſremad. Af en.væſentlig Betydning for dette var ogſaa den Sædvane, ſom ſamtidig udviklede ſig, at Stæderne, i Stedet for at afgjøre ſine indre Tviſtigheder med Vaabnenes Hjæl.p, foretrak at udjævne dem ved mindelige Overenskomſter, idet den derved fremkaldte forøgede Retsſikkerhed og Agtelſe for Lovene med Nødvendighed maatte binde disſe Stæder nærmere ſammen og give dem Bevidſtheden om, at de udgjorde en ſluttet Enhed. J det hele taget var Retsenheden af en meget indgribende Betydning ved Dannelſen af Datidens Forbund, idet de Stæder, ſom havde det ſamme Retsſyſtem, derigjennem ogſaa vare henviſte til at ſlutte ſig nærmere ſammen. Saaledes nærmede allerede tidlig Litbeck, Roſtock og W–ismar ſig til hinanden, idet de to ſidſte Stæder havde antaget Lübecks Ret og dannede Kjærnen af de ſaakaldte vendiſke Stæder, der ſenere bleve et af de virkſomſte Led i det ſtore hanfeatiſke Forbund og alle forenedes ved den lübeckſke Ret De to førſte Stæder, ſom ſluttede ſig til de tre nævnte, vare Stral- ſund og Greifswalde, og den førſte fremmede Stat, med hvem disſe