Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Ulv elſe, der omtales i et Brev fra Kong .5aakon, der ogſaa maa hen- føres til disſe Aar.!) V „ Der blev virkelig ogſaa indledet Fredsunderhandlinger, idet Lübeck ſendte Geſandter til Bergen, hvor den unge Kong Haakon da opholdt ſig, og hvor der den ſjette Oktober 1250 afſluttedes en Traktat mellem Norge og Lübeck.2) Denne er udſtedt i Kong Haakon den Gamles“eget Navn og under hans eget Segl, uagtet han ſelv neppe kan have været tilſtede ved Forhandlingerne Disſe maa ſaaledes have været førte af den unge Konge med Biſtand af de Geſandter, ſom netop vare udnævnte for at afgaa til Kejſeren, den danſke Kong Adel og Lttbeck, og af hvilke den ene, Bjarne Moſesſøn, udtrykkelig nævnes ſom nærværende ved Traktatens Af- ſlutning med Titel af Kongens Geſandt (1un1ciu8j 11o8ter.) Det Dokument, ſom nu er bevaret, er egentlig en Kundgjørelſe fra Kong Haakon om, at han har ſluttet Fred med Lübeck, der var beſtemt til at opbevares i denne Stads Arkiv, medens der paa ſamme Maade ſenere af Lübecks Raad er udſtedt en lignende Kundgjørelſe, ſom blev tilſtillet den norſke Konge for at opbevares i hans Ar-kiv. Den ſidſie er imidlertid forlængſt gaaet tabt, medens den førſte fremdeles findes i Lübeck. Den kongelige Kundgjørelſe begynder med en Forſikring om Kongens fredelige Tilbøjeligheder, der gjør ham villig til at ind- gaa paa de Forſlag, ſom vare fremſatte fra Lübeck, mellem hvis Geſandter Johannes af Bardewik nævnes ved Navn,“ og ſom nu ydmygt havde lagt alt i Kongens Hænder Derfor ſkulde der fra nu af til alle Tider være en faſt og varig Fred mellem Kongens Underſaatter og Liibecks Borgere. Indbyggerne af Norge og Lübeck ſkulde have ſamme Ret til i Fred at beſøge hinandens Havne med ſine Varer. Derſom den ene Paris Borgere bleve angrebne eller paa andre Maader forulempede af ſine Fiender, ſkulde de, ſom . j- t) Lübecks Urkundenbuch, l, No. CC1–II er dette Brev ganſke ubeftemt ſat „zwiſchen 1250 und 1263““, medens det af Udgiverne af I)iI)l. Nor-v. (V, No. 3) viſtnok med fuld Grund henferes til Høſten 1250, da der var aabner 1lnderhandlinger, medens man ellers vil have meget vanſkeligt ved at angive nogen anden Tid, til hvilken det kunde være ſkrevet ’) Lübeeks Urkundenbueh, 1, No. Cl-Vll og I)ip1. Nor-v. V, No. 4. Endnu tidligere under Kong Haakons Regjering var der i 1217 afſluttet en Handelstraktat med Gngland. Itymeri t’oedera l, 74 flg. S am- linger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, V, 63L flg. Note 2 og P. A Munch, Det norſke Folks Hiſtoria 1I1, 741ſlg-