Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/178

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


166 . endſkjønt liggende ved hver ſit Hav, den ene ved Øſterſøen, den anden ved Nordſøen, formede ved foelles Interesſer gjennem ſit Forhold til Holſtein og tildels til Danmark og derved henviſte til at ſlutte ſig nærmere ſammen. Af den Grund var Forbundet af 1241 „heller ikke det førſte, der blev afſluttet mellem dem, idet der er opbevaret et celdre, der formodentlig er ſluttet, efter at Lübeck i 1225 eller 1226 havde afkaſtet det danſke Aag, ſandſynligvis om- kring 1230, og hvori det faſtſattes, at begge Stceders Borgere ſkulde nyde den ſamme Ret, naar de beſøgte den anden. Det i 1241 af- ſluttede Forbund var imidlertid af en mere omfattende og indgrib- ende Beſkaffenhed, fornemlig derigjennem, at de forpligtede ſig til frelles Indſkriden mod Enhver, ſom mellem Travemitnde og Elbens Munding vilde gjøre deres Borgere Skade, ligeſom det ogſaa nu blev faſtſat, at den, ſom var udjaget („verveſtet“) fra den ene Stad, dermed ogſaa uden videre ſkulde være det fra den anden. Dette var paa en Gang en Erkjendelſe af det Fcellesſkab i Inter- esſer, ſom forbandt disſe Handelsſtoeder, og en Udtalelſe af, at de vare beredte paa at forſvare ſig mod Jndgreb i, hvad der af Na- turen var dem anviſt til Handelsdiſtrikt. Forſaavidt kan det være berettiget at betragte det i 1241 afſluttede Forbund, ſom den førſte Spire til Hanſen, hvorimod det ikke kan regnes for dennes førſte, beſtemte Begyndelſe. Dertil var det endnu for løſt og for lokalt, og Hanſen fremſtod heller ikke af en enkelt Sammenſlutning mellem to Byer. Liibeck, der for øvrigt i det ſamme Aar ogſaa afſluttede en noget lignende Overenskomſt med den weſtfalſte Stad, Soeſt, befandt ſig i„ disſe Aar i en raſk Udvikling, efterat det førſt havde afryſtet den danſke Konges Aag, derpaa i 1234 afſtaaet et Angreb fra den - fsrſte Del, ſom i 1872 og 1875 er efterfulgt af to nye (Die Reeesſ e und andere Olkten der Hanſetage von 1256–14–50), hvormed Verket er ført ned til 1390. Herigjennem er der paa en Gang tilfert Hiſtorien en Mængde nyt Stof og lagt det førſte Grundlag for dettes kritiſke Bearbejdelſe For øvrigt mangler der ikke Samlinger af Akt- ſtykker for de enkelte Hanſeſtoeders Vedkommende Man har ſaaledes (foruden det andet Bind af Lappenbergs Udgave af Sartorius, der kun indeholder Aktſtykker,) omfangsrige Diplomatarier (Urkundenbiieher) for Liibeck, Hamburg og Bremen, der tildels endnu ikke ere afſluttede- Bed Siden deraf haves forſkjellige ældre og nyere hiſtoriſke Verker over de enkelte Staden I de ſenere Aar har ogſaa den hanſeatiſke hiſtoriſke Forening grundlagt et Tidsſkrift for hanſeatiſk Hiſtorie, der udkommer under Navn af Hanſiſehe Geſehiehtsbltitter og allerede har inde- holdt mange værdifulde Bidrag