Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l29 ſandſynligvis er bleven opkaldt. Gaarden havde Kjeldere af Sten, ovenpaa hvilke Huſene vare opførte ſaaledes, at de hang udøvet Vandet. Den var aldeles indbygget, og midt i den var der en Brønd.1) 73. Seljehuſene, ſom omtales i det under Ceeiliegaarden omtalte Diplom, maa have tilhørt Albanuskloſtret paa Sælø, hvis Konveut altſaa her har havt ſin Bygaard. 74. Arvidsgaarden (Arvid8gnrðr) laa„paa Stranden neden- for Almenningsgaden“ og nævnes i 148l. Den tilhørte da, ialfald for en Del, Munkelivs Kloſter, hvis Abbedisſe og Konfesſor da bortbygslede en Tamt i denne Gaard til en norſk Mand og hans Huſtru for deres egen og deres Børns Levetid mod en aarlig Tomteleje af to Gylden. Denne Gaard er viſtnok forſkjellig fra den, ſom i et Diplom fra 1495 kaldes Arvid- Svejnsſøns Gaard og da laa „nædhnn fore dnlctm8et“2) 75. Deſtingen (l)e8ting1ino) nævnes i 1389 og laa „næſt nede ved Søen i Korskirkens Sogn i Bergen over paa Stranden.“ Den var da pantſat af en Mand, ved Navn Sigurd Ioſtejnsſøn Deſting, efter hvem den viſtnok var bleven opkaldt J 1539 var der Tviſt mellem Fru Inger Ottesdatter og Hr Truid Ulfstand om „den yderſte Del næſt Stranden“ i denne Gaard.O) 76.“ Arnegaard en (Arnn8nrdr) nævnes i 1369 og flere Gange ſenere. J 1458 ſynes den ogſaa at gaa under Navn af Arne Ivarsſøns Gaard. Gaarden laa i Korskirkens Sogn og grænfede paa den indre Side op til en Tomt, der tilhørte Munkeliv og i 1458 blev bortbygſlet til en tydſk Kjøbmand For øvrigt havde dette Kloſter allerede tidligere erhvervet nogle Parter af Arnegaarden. I 1402 fik det ſaaledes ved Ejlif Arnesſøns Teſtamente et Par Huſe i „Wildorghn lntv,nom i arme gnrdhe“, der laa nærmeſt oven- for Søhuſene, ſom han havde ſkjænket til Jonskirken. I 1412 overdrog Orm Ivarsſøn i ſit Teſtamente Muukeliv „det bedſte Par Hnſe“ i denne Gaard, liggende ved Søen paa den ytre Side, de ſamme, ſom Jon „1copo nothe“ havde havt, tillige med den Grund, hvorpaa de vare opførte I 1565 omtales ’en „indre At-negaard paa Stranden“, ſom tidligere ſkulde være ſkjænket til Lyſekloſter af Erik Roſenkraus’s Forſædre, men ſom denne da erholdt tilbage. Navnet blev imidlertid bevaret endnu længerC idet deri 1617 om-

!)1)iI)l. Nor-v. II, No. 4–98. 2) 1)iI)l. Nor-v. ſ1, No. 930 og 98L. “) I)ipl. Norv. I1, No. 513 og 1131. Om-. ni-1fm om-sk. S ſ