Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/139

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


127 63 Aslak Bolts Gaard iBergen omtales i 1445. Da han paa den Tid var Erkebiſkop, ſkulde han ſynes ikke at have havt Brug for nogen privat Gaard i Bergen, hvor Eikebiſkoperne havde ſin egen Gaard, i hvilken de kunde bo under ſine Beſøg i denne Stad. Sandſynligvis har det været en Gaard, ſom han havde aroet, og ſom har hørt til hans Ættegaard, Gemleſtad i Nordfjord.1) 64. Lyſekloſters Gaard ved Mariakirken nævnes i et Kongebrev fra 1564, men maa være forſkjellig fra den Gaard, ſom Hertuginde Ingebjørg i 1352 ſkjænkede til dette Kloſter, og ſom laa næſt indenfor Dronninggaarden.2) 65. Brothu8a tomI)ten nævnes i 1443, da den ved Skifte tilfaldt Biſkop Olaf af Bergen; denne Gaard laa i Kors- kirkens Sogn.O) 66. Mathias Biſkops Gaard, der nævnes i l465,“) kan neppe have tilhørt den Eventyrer af dette Navn, der havde for- ſtaaet at ſkaffe ſig Indvielſe ſom Biſkop af Hole, uagtet der paa ſamme Tid var en anden Biſkop i dette Stift. Da han nemlig i det nævnte Aar ſolgte Gaarden, ſom han havde arvet efter den tydſke Kjøbmand, Gercke vun Mølen, til Erkebiſkop Olaf, omtales ogſaa hans Huſtru, ſaa at „Biſkop“ viſtnok ſnareſt har været et Tilnavn 67. Ridderen Erland Ejndridesſøns Hus i Korskirkens Sogn nævnes i l447, da det efter forſt at have været udlejet til en Eggen Koth, blev bortlejet til en Hans Skoeper for ſyv Gylden om Aarets-) 68. Gert Smedekens Hus, der nævnes i 1475,“3) har viſt- nok været en Del af de i det Foregaaende opregnede Gaarde paa Vtys9M– 69. Ved Peterskirken omtales i 1524 en Tomt, ſom da havde toelcker gedaehten Papegoyenſtangen den 22 .Iuni. In der Nahe heſſt dahl homoen vnd wech füren laten)Vth befehl Koninrklike Maieſtath dorch de Borger-ie gantz Nedder gereten ſamlet andern Houen und Wiſchen op Südeneſse Vand Nedden den Jons Walle vnnd tho der gemene hefte Ingedaen worden.“ Ifølge ſamme Overſættelſe blev P–apegøjen atter opſat 1601. s) 1)ipl. Nor-v. V, No. 731. Af det Følgende (No. 66) vil det for øvrigt ſees, at ogſaa andre Grkebiſkoper havde private Gaarde i Bergen ““) 1)ipl. Nor-v. Il, No. 3l2. “)1)iI)l. Nor-v. I, No. 783. “) 1)ipl. Nat-v. V, No. 855 og 858. “) l)ipl. No1–v. lI, No. 778. “) 1)ipl. Nor-v. Vll, No. 480.