Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/135

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


123 en ved Hollænderſtrædet liggende Grund, deri et Diplom fra 1532 om- tales under Navn af „Øvre Bjørne“, kunde være den ſamme, ſom Bjarnegaarden, favner viſtnok al Grund, medens det ikke er aldeles nnmligt, at den i 1569 omtalte „Nygaard“ kan være den ſamme.!) Endnu forekommer der i de middelalderſke Kilder en hel Række Gaarde, om hvis Beliggenhed der imidlertid ikke meddeles nærmere Oplysninger: 43. O d s g a a r d e n (0öo8garðr) nævnes –i 1309, da der i den boede en Tydſker, ved Navn Gotſkalk.2) 44. Snaregaarden (8nøruga.rdr) omtales neppe mere end en eneſte Gang, nemlig i 1333.3) 45. Henriksgaard en (’Heinre1c8gardr) omtales flere Gange, førſt i et Teſtamente fra Aarene omkring I320, hvori en Thorfinn i Henriksgaarden betænkte forſkjellige af Bergens Kirker Senere forekommer den i 1340 og 1341 og tilhørte da Bergens Biſkop J 1328 nævnes der en Ivar i Henriksgaarden.4) 46. Lautaluten nævnes i 1326, da dens „Loftſtue“ om- tales i et Diplom. Sandſynligvis har den dog kun været en Del (b1utr) af en anden Gaard.5) 47. Strømmen (8tra.utnrjnn) nævnes førſte Gang i 1248, da den ſtore Ildebranb, ſom i dette Aar hjemſøgte Bergen, tog ſin Begyndelſe i denne Gaard. I Haakon Haakonsſøns Saga ſiges, at den laa omtrent midt i Byen, og den kan faaledes, ſom P. A. Munch har formodet, have ligget i Peterskirkens Sogn, ſkjønt der herfor neppe haves nogen beſtemt Hjemmel. Senere hen forekom- mer den i 1311, i 1347 og i 1349.8) 48. Hovedet (Høtuojt) forekommer førſte Gang i 1325, da Jomfru Elin Bjørnsdatter paa Skiftet efter ſin Broder, Hr Jon Bjørnsſøn overdrog denne Gaard til hans Enke, og atter i 1334, da et Diplom er udſtedt i den.7) 49. Ro arsgaard en (Hoarsgardr) nævnes førſte Gang iet “)1)jpl. Nor-v. I, No. 10S1; N. Nicolayſen, Norſke Magaſin l,498. 2) 1)iI)1. Nor-v. I1, No. 97. “) I)ip1. Nor-v. lV, No. 208. “) 1)ip1. Nor-v. 11, No. 165; V1I, No. 94; V111, No. 126, 138, 146 og 148. s) 1)jp1. Nor-v. I1, No. 158. I 1378 omtales (ogſaa i Bergen) en Sigurd „j Bonrlut,anom“. Smſtds. I1, No. 453. Smlgn. nedenfor i Stykket om 9lrnegaard paa Stranden. “) 1)jI)l. Nor-v. 1l1, No. 265z V, No. 206. Jvfr. P. A. Munch, Norges Beſkr. i Middelalderen, S. 39. Norſke Magaſin, I, 565. ’) 1)jpI. Nor-v. I1,– No. 155 og V, No. 92.