Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/133

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


l21 føn, hvis Huſtru, Aaſe Haavardsdatter paa Finnen, i 1401 fik Koittering for, at Kjøbeſummen var betalt.“) 34. Skapten (8lcaI)ti11v) nævnes førſte Gangi 1375 og laai Martejnskirkens Sogn. I det nævnte Aar og fremdeles i 1386 ejedes den af Huſtru Margareta Vilhjalmsdatter, der var gift med Haakon Ragnvaldsſøn Smør. Endel af Gaarden, der kaldtes I)1ifuhü8, kom i den tydſke Kjøbmand, Thomas Bucknams Beſid- delſe, der overdrog den til en Erik Ragnvaldsſøn, hvis Søn Ion, der var Korsbroder i Nidaros, efter Faderens Død med ſin Broder, Mikael, i 1410 overdrog den til Munkellv.2) 35. Griſ en (C1’IS8jl1u) laa ved Guldſmedſtrædeti Martejnskirkens Sogn, „melloIn 8l:jnva1“a Stræt;ith oe 8kjdhaga1–dø triſt 11S8t væd- l1an at gatmme“, og nævnes førſte Gang i 1323 og i 1328, da der forekommer en Svejn Bonde i Griſen. Senere tilhørte denne Gaard en Paal Arnfinnsſøn Guldſmed, fra hvem den gik i Arv til en Botvlf Svejnsſøn Roſtung, hvis Broder Thorgils ſenere arvede den og derpaa overdrog den til Raadmanden, Sigurd Bjørnsſøn, ſom igjen i Begyndelſen af det femtende Aarhundrede overdrog den til Munkelivs Klofter.s) – 36. Skidagaard en (8lcjoa8aror) laa ved Guldſmedſtrædet og ſtødte umiddelbart op til Grifen, ved hvilken den ſkiltes fra Skinder- ſtrædet. Den nævnes kun en eneſte Gang, i 1415, i Anledning af Griſens Overdragelſe til Munkeliv.“) 37. Kaun en (H3lll1jI1ll) laa ogſaa, ſom de to foregaaende i Mar- tejnskirkens Sogn, men ved Skinderſtrædet. Den blev i 1401 af IstUud Arnesſøn overdraget til Munkeliv, hvis Munke til Veder- tag derfor beſtandig ſkulde holde Aartid for Giverens Sjæl, ſaa- ſnart de ſik høre, at han var død.3) Ved den ſamme Gade og i det ſamme Sogn laa ogſaa de to Gaarde, 38. Stempeldybet og j-::j:–-::– “) I)jpl. No:–v. 1, No. 117, 436 og 483; 11, No. 392, 413 og 424, I1I, No. 560. ’) OiI)l. Nor-v. lI, No. 489. Codex diI)lom. monast.. MunI:a1iv. S. 50–-54. Benævnelſen Duehus er maaſke kommen fra Gaarden af ſamme Navn i“Aardals Skibrede i Stavanger Stift. 1)jI)1. Nor-v. ll, 578. “)1)iI)1. Nor-v. I, No. 194–196; V, No. 69. Codex diI)lom. mon- ast. Munlur1jv. S. 71–76. “) Codex diplom. 111ono.st. Munlca1iv. S. 76. “) Codex djI)1o1v. n1onast. Munl:o.ljv. S. 98. Naar deri 1329 (1)ip1. Nor-v. II, No. 172) nævnes en Paal „„j Ic311llG110ll’1“,fuccdcttC viſtnok bero raa en Skriin eller Læſefejl.„