Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/132

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


1L0 ſamtidig opnaaede betydelige Privilegier, men tillige forpligtedes til ikke at bo paa noget andet Sted i Byen, hvilket yderligere be- kræftedes ved en Retterbod af 1372. Disſe Privilegier bleve ſenere fornyede i 1445, 1450 og I486, og endnui 1557 boede Skomagerne idenne Gaard. Dette deres lange Ophold i Vaagsbunden har givet Anledning til Skoſtrædets Navn, der allerede ſorekommeri 1307 (8ütara8træti). Ved denne Gade maa ogſaa Gaarden Vaags- bunden have ligget, ſandſynligvis lige i Syd for Korskirkens ſøndre Fløj. (Smlgn. S. 122.) Gjennem Gaarden rendte en Væk.!) 30. I Nærheden af Vaagsbunden ved den ovenfor omtalte Dyr-s8tejnn, hvor Bryggerne endte mod Syd, laa maaſke ogſaa en Gaard, der kaldtes F.yro.r; ialfald nævnes i 1309, 1316, 1323 og 1328 en Magvi d. IsIyrnm, ſom „Gaardsbonde“ i Bergen.2) For følgende Gaarde haves Oplysninger om, i hvilket Sogn de vare beliggende: 31. O tt eg a ar d e n (Attugarör eller 0ttngardr) laa i Mariakirkens Sogn og nævnes førſte Gang i 1370. I 1416 blev den ſolgt til Haavard og Odd Votolfsſønner paa Finnen og nævnes i 1539 mellem de Gaarde, om hvis Beſiddelſe der da var Tviſt mellem Fru Inger Ottesdatter og Hr Truid Ulfstand.3) 3s. Aſkethingsgaard en (AsIcaI)ing8gardr) laa ligeledes i Mariakirkens Sogn og nævnes i 1390, da Huſtru Gudrun Andres- datter paa ſit Yderſte (i Lübeck) ſtadſæſtede den Gave af denne Gaard, ſom Ingebjørg Halvardsdatter havde ſkjænker ſin Mand, Saxe Andresſøn.“) 33. Gylten (Gyltan) laa i Peterskirkens Sogn og nævnes for førſte Gang i 1308, da der forekommer en „Al’11j 1aI1giGyltnnI1j“. J 1367 blev Halvdelen af Gaarden ſolgt for atten forngilde Mark til Halſtejn Vaardsſøn, (om hvem det ſiges, at han havde gjort Kong Haakon Tjeneſter) af Bjarne Svejnsſøn, hvorved bl. A. alle til Gaarden hørende Stenhuſe gik med i Kjøbet. Efter et i 1372 optaget Vidnesbyrd havde denne Halſtejn da betalt Bjarnes Søn, Olaf, og dennes Moder, Ragna, ni forngilde Mark i Gaardværd for den halve Del af Gylten. Den anden halve Del blev i 1383 ſolgt af Hulſtejns Svigerſøn, Jon Er-iksſøn, til Votolſ Ejndrides- “) N. Nicolavſen, Norſke Magazin, 1, 29, 89, 521, 531, 566, 571, 573 og b87. 1)iI)1. Norv-. 1, No. 812. Norges gamle Love IlI, 191. 2) Norges gamle Love, Ill, 122. 0oc1. diI)l. Mnnlka1. S. 41. I)ipl. Nor-v. I1, No. 165; V, No. 69. “) I)ip1. Nor-v. I1, No. 411, 638 og 1131. “) I)iI)l. Nor-v. I, No. 537.