Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/244

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


hængen og Udfaldet saaledes, saa maa han være en skarpseende Sjælesørger. Berg[1] er her ogsaa; han har gjort en lang Reise, været helt i Neapel og vist reist som en forstandig Mand. Han lader til at have megen justesse i Øiet og Rolighed i sindet – jeg mener dette nil admirari i Horats’s Betydning – og med disse Egenskaber kan man ikke alene tilegne sig meget, som er værdt at beholde, men ogsaa, hvad der er vigtigere, gaa fri for al den smitte paa Charakteren, som den selvbehagelige Tanke et ego ibi saa let efterlader. De erindrer, at vi paa det sidste har havt et høist pirrende Exempel i en fælles Ven, der havde foretaget en Reise fra Haderslev til Kiel. «De Danske i Paris» er endnu langt talrigere. Herz er en lille Mand uden markeret Fysiognomi, men af et blødt og elskværdigt Væsen, desværre lidt tunghørt og derfor, som det synes, undertiden lidt forstemt. Jeg ved heller intet Forhold, hvori man saa let og saa smertelig mindes om en Svaghed i en Sands, som paa Reiser. Blandt andre er her ogsaa en Maler Rørby, Broder af den danske Fru Collett, en Medaljør Christensen, en Gravør Eckersberg og flere unge Kunstnere. Hvad skal jeg ellers i en Hast sige Dem om et saa umaadeligt Emne som Byen Paris? Paris er helt igjennem markeret og charakteristisk og det just fra Ydersiden. Her er alle Meninger, alle Farver og Nuancer, alle futile Retninger repræsenterede, ikke ved enkelte sjeldne Exemplarer, men ved hele Masser. Her er alle Interesser Gjenstand for Spekulation, reducerede til Pengeværdi og gaar i Handel og Vandel som anden Vare. Saaledes er f. Ex. Adgangen til de Deputeredes Kammer fri; men ingeniøse Dagdrivere har dog vidst at gjøre sig en Industri deraf. Tidlig om Morgenen besætter de Ind-

  1. Jens Fredrik Berg, født 1807, død 1847 som Kathechet i Kragerø; reiste 1833–35 i Tydskland, Italien, Schweiz og Frankrige. Hans Reisebreve til Hjemmet blev trykte som Manuskript.