Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/243

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Retirade, om det saa gjælder Livet. I denne jammerlige Celebration finder Dagbladene et uudtømmeligt Stof til Spot, satire og Ytringer af Ringeagt for Regjeringen, bliver stævnte for Retten, dømte til Pengebøder og Fængsel. En Pariserjournal maa for at opretholde sin Kredit altid være indviklet i Fiskalsager. Intet er lettere end at faa en Stymper til at paatage sig det personlige Ansvar, og Pengeboden erstattes rigeligen ved Tilstrømningen af nye Abonnenter. – Jeg blev i Paris overrasket ved at træffe sammen med Landsmænd og Landsmændinder, som jeg mindst havde anet. De ved sandsynligvis, at Chr. Egeberg tog lige hid uden som sædvanligt at gjøre Turen i Tydskland først. Han er for et Par Dage siden reist til Würzburg, hvor han havde abonneret paa et Kollegium, før han havde bestemt sin Reiserute; om et Par Maaneder kommer han tilbage igjen til Paris. Træffer De inden kort Tid nogen af hans Slægt, saa kan De sige dette; han sagde, at han først kom til at skrive hjem fra Würzburg, og saaledes kan maaske Efterretningen om hans Exkursion komme hurtigere paa denne middelbare Maade. Provsten Wergeland og Datter[1], ved De vel, ogsaa er her. Det er altid en behagelig Overraskelse i Udlandet at træffe saa smukt et Exemplar af en Landsmandinde som denne Eidsvoldiana. Saavidt jeg har kunnet slutte af hendes adspredte Ytringer, tror jeg, hun har lidt af noget, som jeg i Mangel af at kunne i Hast finde et mere betegnende Udtryk, kalder en ubestemt Anelse om en Fuldkommenhedstypus, som hun vel har troet at kunne tilegne sig eller i det mindste finde udtrykt i denne Samlingsplads for alle Fuldendtheder. Nu har hun vistnok ikke fundet den, men maaske overbevist sig om, at den overhovedet ikke existerer in rerum natura, og dette er en Lærdom af stort Værd for visse og just de bedste Gemytter. Har hendes Fader tænkt sig Sammen-

  1. Forfatterinden Camilla Collett.