Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
33

nu ledige Akershus Slotskald, vilde han uden Tvivl erholde det. Dette Embede, hvoraf den nuværende Garniſonsmenighed i Chriſtiania kun er en ringe Levning, var dengang meget betydeligt. Dertil hørte, foruden det egentlige Slotskald, hvortil foruden de Militaire ogſaa Regjeringens og Høieſterets Perſonale ſognede, tillige det ſtore Aker Landsſogn, nu delt i to Præſtegjeld. Indtægterne vare altſaa meget rigelige, men Arbeidet ogſaa ſtort, ſkjønt der i Aker var anſat en reſiderende Capellan. Naar nu hertil kom Opholdet i Hovedſtaden med dens lettere Adgang til literairt Samqvem og Arbeide, ſaavelſom til Sønnernes Opdragelſe, er det forklarligt, at hint Tilbud havde meget Friſtende for min Fader, der dengang var i ſin fulde Manddoms Kraft og vel følte ſig Opgaven voxen. Men at forlade det yndige Sande og det rolige Liv der, forat kaſte ſig ind i mere bevægede Tilſtande, det var ham ogſaa en tung Tanke, og min Moders ſtille Natur hang ogſaa ved dette blide Hjem, ſaa hendes Ønſke lagde naturligviis ogſaa et ſvært Lod i Vægtſkaalen, der fik den til at hælde mod den Beſlutning, at forblive, hvor han var. Saaledes ſkred Maaneder frem, uden at noget afgjørende Skridt var taget. Og det var ligeſom den frugt-