Side:Andreas Munch - Barndoms- og Ungdoms-Minder.djvu/32

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
32

det dengang var hans fulde Agt at blive hele ſin Livstid paa Sande, i en Landsbypræſts beſkedne, men fredelige og idylliſke Stilling. I den Tanke gjorde han flere Forbedringer ved Præſtegaardens Jordbrug og Bygninger, ligeſom han og virkede for dens Forſkjønnelſe. Saaledes plantede han med egen Haand en Allee af ſmaa Birketræer fra Huſet op til den føromtalte Hammershøi, og han ſaae allerede i Aanden, hvorledes han i ſin Alderdom ſkulde vandre under disſe Træers løvrige Buer. Men det kom anderledes. I Foraaret 1818 blev Slotspræſt Pavels i Chriſtiania forflyttet til Bergens Biſpeſtol. Min Fader var nu ligeſaameget i den daværende Regjerings Gunſt, ſom han havde været ildeſeet af den Forrige; han var dertil vidt bekjendt ſom en begavet Taler og Digter og ſom en fortjenſtfuld Skribent ogſaa i hiſtoriſk Retning; han havde ſaaledes paa Sande begyndt Udgivelſen af Fjerdingaars-Skriftet Saga, ſammen med den lærde og patriotiſke Jernverkseier Jacob Aall. Intet Under altſaa, at man ønſkede ham forſat til en ſtørre og mere iøinefaldende Virkſomhed end den, han nu indehavde i det ſtille Sande. Høiere Vedkommende lod ham derfor underhaanden vide, at hvis han i betimelig Tid indgav Anſøgning om det