Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/8

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
16
A. Faye.

Disse 3 søndenfjeldske Brigader bleve understøttede af en Reserve paa 800 Mand under Oberst Fred. P. T. Lowzow[1]. Chef for det oplandske Regiment, der stod bag Vormen og Glommen for tillige at besætte Blakier-Sund, Fedt-Sund og Vormsund, og en ditto Reserve paa 600 Mand, under Oberst Johan A. Ohme[2], der stod bag Glommen Syd for Øieren Sø forat besætte Onstad og Grønsund og iagttage Christianiafjorden. Til dette Corps hørte det af Grev Herman Wedel Jarlsberg oprettede Jægereorps, der kaldtes Bærums frivillige Jægere, Christianias frivillige Artilleri under Kjøbmand Ludvig Maribo og Drammens frivillige Jægere under Kjøbmand Lund[3]. Nordenfjelds opstillede Gen. G. F. v. Krogh 2 Brigader, en ved Røraas paa 2164 Mand under oberst Bang[4] og en i Indherred paa 1200 Mand, under Gen.lieut. C. J. W. Grev Schmettau[5].

I at ordne Forsvarsvæsenet og sætte den søndenfjeldske Hær paa Feltfod havde Prindsen ved Krigens Udbrud kun Hjælp af sine 2 Adjutanter, Major og Generaladjutantlieut. Joh. Georg Meilænder[6] og Divisionsadjutant Capt. Joh. Hüb-

  1. Lowzow f. 1752 † 1829 som Gen.lieut., Kommandant i Bergen, Com. af D. og Vl. O.
  2. Johan Andreas C. Ohme † som Commandant i Fredrikstad og Generalmajor 1818 .
  3. Da disse Frivillige droge i Felten, digtede Enevold Falsen 20 April 1808 en Sang, der dengang blev meget yndet: „Vil Uven gjeste vort Fædreland.“
  4. Carsten G. Bang fedt 1756 † 1826 som Gen.major paa Vartpenge og Command. af S. O.
  5. f. 1744 † i Throndhjem 1821 , storkors af Danneb.
  6. Meilænder født 1751, blev 1809 Oberst, † som Gen.major og Overkommand. i Fredrikstad 1824. Han forrettede, efter Prinds Christian Augusts Dom, sin Tjeneste med udmærket Flid i en lang Række af Aar. – Holst fulgte siden Prinds Christian August til Sverige, hvor han † som Gen.major 1836 , meget yndet saavel af denne som af Kong Carl 14 Johan.