Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/7

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
5
Landkrigen i Norge 1808.


Ifølge Prinds Christian Augusts Rapport af 15 Januar 1808 bestod den søndenfjeldske Hærs Linietropper og Landværn af 15,200 Mand, fraregnet det vesterlehnske infanteri-Regiment, under Generalmj. Schleppegrel, som anvendtes til Forsvar af Christianssand og Kysten. Lægger man derimod til de 1300 Mand, hvormed den søndenfjeldske Hær forstærkedes fra Throndhjem og Bergen, talte den 16,500 Mand[1]. Naar man derimod fratrækker Besætningerne paa 5 Fæstninger, et mobilt Corps ved Fredriksværn og den største Del af Cavalleriet, blev det bevægelige Armecorps, hvormed man skulde dække Grændsen fra Flisenelv til Svinesund og hvormed Indfald skulde ske i Sverige, kun 8000 Mand.

Den ved Grændsen opstillede norske Hær deltes i 3 Brigader:

1ste, der dannede høire Fløi med Fæstningerne Fredrikstad og Fredriksten, bestod af 3200 Mand under Oberst Hans Gram Holst[2].

2den Brigade, der dannede Centrum med Fæstningen Kongsvinger, bestod af 2000 Mand under Oberst Werner Nicolay de Seue[3].

3die Brigade, der dannede venstre Fløi, som stod i Elverum, anførtes af Oberst og Kammerh. Bernh. D. Staffeldt. Denne dygtige Officier havde store Fortjenester af det norske Jægercorps Organisation og Indøvelse. Staffeldts grønne Jægere stode i de Dage i stort Ry for deres Disciplin, Dygtighed og Tapperhed, hvorfor de ogsaa brugtes meget og overalt indgjød baade Venner og Fiender Agtelse[4].

  1. Den hele norske Hær bestod 1 April 1808 af 1105 Artillerister, 4 Regimenter Cavalleri = 3935 Mand og 202 Compagnier Infanteri af 28,570 Mand, hvoraf 8150 var Landeværn. N. Saml. II, 147.
  2. f. 1744 i Aremark † som Gen.major paa Fredrikshald 1815.
  3. de Seue er født 1742 † 1823 .
  4. Staffeldt er f. i Pommern 1752 † 1818 som Gen.lieut. og Stk. af D.