Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
52
A. Faye.

Fløi, et Forsøg paa at overraske den norske Stilling paa 1200 Mand ved Berby og angreb den med overlegen Styrke; men den modige Krebs commanderede her og han var aarvaagen. En meget varm Fegtning fandt Sted den hele Formiddag og endte med, at de Svenske bade om Vaabenstilstand forat medtage deres mange Saarede og Døde over Rigsgrændsen, hvilket Major Krebs gjerne indrømmede, da hans Tropper næsten havde bortskudt deres Ammunition[1].

Medens dette foregik i det Søndenfjeldske, modtog General Krogh udtrykkelig Befaling fra Kongen om at sende et Par Corps ind i Sverige, forat faae Underretning om Rusernes daværende Stilling. Som Følge heraf sendtes Major Coldevin ind i Jæmteland med 644 Menige, 2 Amusetter og 6 Haandmortere, og Brigadechef Oberst Bang med 558 Menige, 2 Amusetter og 2 Haandmortere ind i Herjedalen. Den 12 August rykkede de Norske ind i Jæmteland og den 14de beskjøde de Hjerpeskandsen, som Major Dillner saa kjekt forsvarede, at de Norske her Intet kunde udrette. Ved Nordmændenes Indrykken i Herjedalen trak Befalingsmandeu Capt. Örbom sig tilbage til Hade, hvor han tog Post. Af de Svenske blev en Underofficier dræbt og Nogle saarede. Efter den svenske Oberst Engelbrechtens Rapport var „Fiendens Færd i Landet mønsterværdig. De have betalt Alt undtagen Fourage, hvorfor dog Qvittering med Løfte om Befaling er givet.“ Af Mangel paa Levnetsmidler maatte de Norske vende tilbage med uforrettet Sag.

Efter en Del forgjeves Underhandlinger mellem Christian August og General Armfelt sluttedes 7 Decbr. 1808 en Vaabenhvile mellem de Norske og den fra Hæren tilbagekaldte Armfelts Eftermand, Krigspræsident Baron Cederström[2].

  1. Denne Affaire er ligesom Prindsens Bivouaque ved Trygstad Kirke stukket i Kobber i Kbhvn. 1808.
  2. Om disse Forhandlinger see Aalls Erind. Cap. 13, N. S. I,