Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/53

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
51
Landkrigen i Norge 1808.

pers Mod og Længsel efter hæderlig Kamp for elsket Konge og Fødeland[1].“ Blandt disse Grændsetræfninger fortjener endvidere at nævnes de svenskes Angreb paa de Norske ved Emterud og Berby. Generaladj. Adlersparre lod 19 Juli over Magnord anfalde de Norskes Stilling ved Emterud. Ifølge den svenske Beretning marcherede Lieut. Baron Rudbech Kl. 6 om M. med 100 Jægers over Aas ad en Skovvei forat overraske de Norske ved Emterud fra Nordsiden, medens Stabsadj. Carl Anckarsvärd med 200 Infanterister og 16 af Livregimentets Husarer angreb dem fra Sydsiden, efterfulgt af Baron Henning Wrangel med lignende Styrke. Derpaa rykkede Major Wulf frem med 3 Compagnier Infanteri, 2 Kanoner og en Esqvadron Husarer; Kl. 11 skede Angrebet og alt blev vel udført.

Fra svensk Side udmærkede sig især den unge Cornet Fr. v. Essen. Han satte med sin raske Hest over et Gjerde paa et Sted, hvor 3 norske Jægere stode, nedhug den Ene og gjorde de 2 Andre til Fanger. De Svenske gjorde ved denne Leilighed 19 Fanger. De norske Captainer Jürgensens og Blix’s Færd ved denne Leilighed blev undersøgt og Prindsen yttrer i sin Rapport til Kongen af 18 August: „Den første har ladet sig komme nogen Negligence til Last,“ hvilket med Hensyn til hans forhen beviste Bravour og Conduite vel kan afsondres med nogle Dages Arrest. Den andens Forhold er derimod saaledes, at han sandsynlig vil indkomme med en allernaderdanigst Ansøgning om Afsked af Krigstjenesten. Jeg ansøger allerunderdanigst om, at Sagen hermed maa ansees som afgjort.“ (N. S. 2, 216).

12 September gjorde den tappre og dygtige Oberst Carl Henrich Posse († 1843), der umiddelbart under Høistcommanderende havde den høieste Befaling over venstre

  1. I denne Affaire var det, at den med Hensyn „til Naturanlæg, Dannelse og Character udmærket hederlige og haabefulde unge Overadjutant Grev Axel Oxenstjerna faldt for en norsk Jægers sikkre Rifle.“ Hans Død blev meget beklaget af de Svenske.