Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
50
A. Faye.

Lieut. Sæther, Corporal Trane og 4 Mand faldt og 6 Mand bleve saarede.

Ved dette Angreb roses især for Tapperhed og god Conduite: Capt. Hvitfeldt, Lieut. Thambs, Spørck, Heide, Birch og Qvisling.

Under Affairen ved Prestebakke bleve Hoboisterne af søndenfjeldske Inf. Reg., medens de musicerede, pludselig angrebne med fældet Gevær af 4 svenske Grenaderer. Hoboisterne kastede hurtigen Instrumenterne, grebe til deres Sabler, og gik raskt løs paa Grenadererne, som efter en kort Fegtning bleve overmandede og tagne til Fange.

Kong Frederik viste sin Paaskjønnelse af den norske Hærs tappre Færd ved dets Officierers Forfremmelse. Varmt anbefalet af General Krogh blev Major Ræder under 16 Juni udnævnt til Oberstlieut. Den 30 Juni fandt følgende Udnævnelser Sted: Prinds Christian August blev „til Belønning for den udmærkede Tjeneste, han har vist og viser os og Fødelandet“ udnævnt til General, Obersterne Lowzow, Krogh, Blücher, Holst og Staffeldt bleve Generalmajorer; Oberstlieut. Juul blev Oberst, Arild Hvitfeldt[1] Major, Lieutenanterne Spørck[2] og Magnussen[3] fik Captains Characterer.

Under 10 Juni var Capt. Sven Arentzen ved den søndenfjeldske Skiløberbat. „der i flere Actioner mod Fienden isærdeleshed har udmærket sig,“ udnævnt til Major ved Inf.

Uagtet den svenske Hær havde trukket sig tilbage til Grændsen, forefaldt der næsten daglig smaa Fegtninger i Egnen af Vasbøen og det til Enningdalen grændsende Sverige. I sin Beretning af 6 Juli 1808 omtaler Christian August: „den dristige og saa hederlige udførte Affaire“ ved svensk Svinesund, som fandt Sted 29 Juni, og tilføier: „at alle indkomne Rapporter give nyt Bevis paa vore Trop-

  1. Født 1769, † paa Eskevig ved Fredrikshald 1845, R. af D.
  2. † som Commandant i Fredrikstad og Generalmajor 1849.
  3. Født 1765, Off. 1801, afgik 1818 † 1838.