Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/51

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
49
Landkrigen i Norge 1808.

den hele omkringliggende Postering. At en Postering som den ved Prestebakke kan blive forceret, ja tourneret, er ikke underligt, men helt og holden borttaget – det overgaaer mine militaire Begreb, og Knorring maa langt fra have opført sig som han burde.“ Ernst v. Vegesack yttrer: „At en Bataillon af Skaraborgs Regimente saa skammelig blev tagen, maa tilskrives Bataillons-Chefens feilagtige Dispositioner, ikke alene for men under selve Tildragelsen, samt endelig Mangel paa en modig Beslutning at forsøge paa at slaae sig igjennem, som efter al Sandsynlighed maatte lykkes. – – – Et af Felttogets sterkeste Skyggesider er Hændelsen ved Prestebakke. Knorring gik ei blot uforsigtig frem, „utan besakede sig äfwen i högsta måtte illa.“

I det Prindsen fra Hovedqvarteret Hafslund 17 Juni 1808 oversendte Kongen officiel Relation om den for vores Vaaben hæderfulde Affaire ved Prestebakke den 10, tilføier han, „at man har at takke Oberstlieut. Juuls gode Dispositioner, de anførte Officierers Mod og Conduite, ligesom hele Commandoens Raskhed og udmærkede Bravour for det lykkelige Udfald.“

De Norskes Raskhed, Tapperhed og Udholdenhed lønnedes denne Gang med det største Antal Fanger, som endnu var gjort i den hele Krig. Fangne bleve: Oberstlieut. Baron Knorring, Capt. Strömbom, Osengius og Palmkrantz, Lieut. Nat och Dag, Elfman, Lillje, Wirgin, Silfversparre, Wesfeldt, Hachwitz, de Besche og Grev Lewenhaupt, Fanejunkerne Bergin, Hulling, Axelsberg, Hackwitz, Schøll, Gerdten og Ekman, altsaa: 13 Officierer, 7 Fanejunkere, Sergeanter, Underofficierer og Menige: 15 Artillerister, 1 Dragon, 71 Livgrenaderer, 219 Mand af Skaraborgs Regiment og 105 Mand af Elfsborg Jægere, tilsammen 409, i Alt 429, desuden, ifølge de norske Efterretninger, Døde og Begravede 60, og Saarede 24. Ogsaa erobrede de Norske 2 firepundige Jernkanoner, en Del Proviant, Ammunition og Armatur.

De Norskes Tab bestod i, at den 19aarige kjække