Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/49

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
47
Landkrigen i Norge 1808.


Denne Stilstands Overenskomst anerkjendes herved. Berby 10 Juni 1808.

Georg Adlersparre,

Overadj. du Jour hos den høistcom. Gen. Maj. Befalingsmand over Vestarmeens venstre Fløi.

H. Hvidtfeldt, Norsk Detachements Chef.

Den kloge Adlersparre benyttede Vaabenhvilen til i største Hast at sammentrække de forskjellige Troppeafdelinger, som fandtes i Nærheden, hvorpaa han Kl. 1 om Natten den 14de opsagde Vaabenstilstanden med den Erklæring, at Fiendtlighederne begyndte Kl. 5. Da rykkede Oberstlieut. Skjöldebrand med 700 Livgrenaderer og Jægere samt 2 Feldtkanoner over Enningdalsbroen ved Berby. Underveis traf han paa en grædende Bondegut, der beklagede sig over, at en Bondekone havde taget Hesten fra ham og derpaa sprengt afsted hen ad Prestrbakke til. Da flere svenske Troppeafdelinger vare samlede, besatte Adlersparre igjen de Svenskes forrige Stilling ved Berby og Prestebakke, i det de Norske efter et let Sammenstød med den 4 à 5 dobbelte svenske Overmagt uden Tab trak sig tilbage til Iddeböen. Ved disse smaa Sammenstød maatte man, siger de Svenske, beundre „de norske Jægeres ubeskrivelige Færdighed i at bestige og rømme de utilgjængeligste Bjerge. Deres Skud derimod vare høist usikkre og gjorde liden Skade[1].“ – Saasnart Prinds Christian fik Underretning herom, sendte han den tappre Major Krebs hidhen med et passende Corps. Kort efter forlode de Svenske deres Stilling, i det de, ifølge deres Konges Befaling, trak sig tillbage over Grændsen[2].

  1. At de norske Jægere kunne skyde sikkert, viste den norske Jæger, som fra et Hus paa den norske Side af Svinesund skjød den haabefulde Overadjutant Axel Oxenstjerna, der stod paa den svenske Side. (Armfelts Brev 2 Juli, Aalls Erind. Bil. 33).
  2. Den ovennævnte Vaabenstilstand bliver skarpt dadlet af Ræder i hans ofte anførte Verk. Han yttrer bl. A.: „Spørck kom