Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/48

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
46
A. Faye.

have antaget dem forat være de flygtede staffeldtske Jægere og derfor ventet en alvorlig Dyst.

„Da Posten ved Berby var mediberegnet i Knorrings Capitulationer, sendtes Lieut. Spørck som Parlementair hen for at opfordre dem. En Overadjutant Adlersparre erklærede ei at staae under Knorring. Da Spørck saa, at den fiendtlige Post bestod af over 500 Mand med 4 Kanoner, vores ikkun noget over 600, nu belæsset med 340 à 350 Fangne, saa resolverede han kort at slutte en Vaabenstilstand, ifølge hvilken alle Fangne m. m. transporteredes under Fiendens Øine til Vands og er nu for det meste lykkelig kommet til Fredrikshald[1].“ Vaabenstilstanden lød saa:

„Eftersom Oberstlieut. Baron v. Knorring har overgivet Commandoen over Positionen ved Prestebakke til den kgl. norske Nations Vaaben, og rimeligvis, formedelst Misforstaaelse af Sproget, troede at kunne disponere over Berby med tilhørende Posteringer, som ikke staaer under hans Ordre, saa bliver, for at iværksætte de af Oberstlieut. Knorring indgaaede Capitulations Betingelser over de Fangne og Blesseredes Transport Søveien, og for at give dem en bedre Pleie, herved sluttet en Vaabenstilstand med 4 Timers Opsigelse fra norsk Side, under hvilke de Norske ikke kunne avancere, men beholde den indehavende Position, og de kgl. svenske Tropper beholde ogsaa deres Stilling. Berby- (Ør-) Elven og Iddefjorden blive Grændsen imellem begge Armeer. Skulde de norske Tropper paa andre Steder have tilkjæmpet sig Fordele, saa skulle de gaae tilbage til den Stilling de havde i Dag, den 10de ds., Kl. 10 Formiddag.“

Gustav Liljeham,

Hans Majestet Kongen af Sverige tjenstgjørende Adjutant.

Spørck, Brigade-Adjutant.

  1. Efter Prindsens Rapport til Kongen af 15 Juni. N. Saml. 2, 187.